Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: Održana zajednička sednica odbora za rodnu ravnopravnost i informisanje


Članovi odbora za rodnu ravnopravnost i informisanje održali su 23. juna 2015. godine zajedničku sednicu na kojoj je šefica odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, održala prezentaciju istraživanja koje je radila Novosadska novinarska škola. Tema istraživanja je bila slika žene u medijima sa osvrtom na rodnu ravnopravnost, kao i upotreba rodno osetljivog jezika.

Prema njenim rečima, tokom istraživanja praćeno je tri hiljade minuta centralnih informativnih emisija, te se ustanovilo da javni servisi, sa malim izuzecima, nemaju rodno osetljivu uređivačku politiku što predstavlja kršenje člana 7 Zakona o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014) i Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009).

Ona je naglasila da, imajući u vidu koliko je žena na javnim funkcijama, rezultati nisu zadovoljavajući, te da je rađeno istraživanje i dnevnih novina, gde je ustanovljeno da se žene retko pojavljuju kao izvor informacija.

Kada je reč o rodno senzitivnom jeziku, Valić-Nedeljković je naglasila da je on sve prisutniji u medijim, pa je tako i auditorijum počeo polako da ga usvaja, što je normalno jer putem medija najlakše ulazi u jezik zajednice. Ona je rekla da velike zasluge u promociji važnosti rodno osetljivog jezika i postojanju literature na ovu temu ima Prof. dr Svenka Savić.

Nakon prezentacije usledila je diskusija članova odbora koji su razmenili mišljenja o tome zašto je važno koristiti ženski rod za pojedina zanimanja i zvanja, koja bi mogla biti rešenja, kako unaprediti i povećati upotrebu rodno osetljivog jezika. Na kraju je zaključeno da na ovu temu postoje različiti stavovi gramatičara i lingvističara, te da je jezik promenjiva kategorija i da se mora naći rešenje koje će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti i sprečiti diskriminaciju i u ovoj oblasti.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 23.06.2015.