Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini


Na osnovu člana 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, člana 8. stav 1. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009) i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010),

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Devetog vanrednog zasedanja u 2015. godini, održanoj 19. juna 2015. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI

1. Usvaja se Godišnji plan upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS broj 21

U Beogradu, 19. juna 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

GODIŠNJI PLAN UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI

I. NAZIV PLANIRANIH MULTINACIONALNIH OPERACIJA

Na osnovu člana 7. st. 2. i 3. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 88/09) planirana je upotreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u 2015. godini u sledećim multinacionalnim operacijama:

1.         Ministarstvo odbrane:

1.1.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo (MONUSCO),

1.2.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liberiji (UNMIL),

1.3.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Obali Slonovače (UNOCI),

1.4.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP),

1.5.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liban (UNIFIL),

1.6.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku (UNTSO),

1.7.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA),

1.8.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (MINURSO),

1.9.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Mali (MINUSMA),

1.10.    Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Džamu i Kašmiru (UNMOGIP),

1.11.    Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu (UNMISS),

1.12.    Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNAMID),

1.13.    Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNISFA),

1.14.    Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom Istoku (UNDOF),

1.15.    Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije (EUTM Somalia),

1.16.    Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR ATALANTA),

1.17.    Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali),

1.18.    Vojna operacija Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA),

1.19.    Vojna savetodavna misija Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUMAM RCA).

2. Ministarstvo unutrašnjih poslova:

2.1.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liberiji (UNMIL),

2.2.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Haiti (MINUSTAH),

2.3.      Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP) i

2.4.      Civilne misije Evropske unije za upravljanje krizama.

II. MANDAT PLANIRANIH MULTINACIONALNIH OPERACIJA

1. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo (MONUSCO) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1279 od 30. novembra 1999. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2147 od 28. marta 2014. godine, mandat misije je produžen do 31. marta 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

2. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liberiji (UNMIL) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1509 od 19. septembra 2003. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2176 od 15. septembra 2014. godine, mandat misije je produžen do 31. decembra 2014. godine. Mandat misije se periodično produžava, a očekuje se produženje mandata do 30. septembra 2015. godine.

3. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Obali Slonovače (UNOCI) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1528 od 27. februara 2004. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2162 od 25. juna 2014. godine, mandat misije je produžen do 30. juna 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava, a očekuje se produženje mandata i nakon navedenog datuma.

4. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 186 u martu 1964. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2168 od 30. jula 2014. godine, mandat misije je produžen do 31. januara 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava, a očekuje se produženje mandata i nakon navedenog datuma.

5. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liban (UNIFIL) uspostavljena je rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 425 i 426 od 19. marta 1978. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 3172 od 26. avgusta 2014. godine, mandat misije je produžen do 31. avgusta 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava, a očekuje se produženje mandata i nakon navedenog datuma.

6. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku (UNTSO) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 50 (1948). Mandat misije je na snazi dok Savet bezbednosti UN ne donese odluku o njegovoj promeni ili završetku.

7. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2149 od 10. aprila 2014. godine. Mandat misije je na snazi dok Savet bezbednosti UN ne donese odluku o njegovoj promeni ili završetku.

8. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (MINURSO) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 690 od 29. aprila 1991. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2152 od 29. aprila 2014. godine, mandat misije produžen je do 30. aprila 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

9. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Mali (MINUSMA) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2100 od 25. aprila 2013. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2164 od 25. juna 2014. godine, mandat misije je produžen do 30. juna 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

10. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Džamu i Kašmiru (UNMOGIP) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 39 i 47 iz 1948. godine. Mandat misije je na snazi dok Savet bezbednosti UN ne donese odluku o njegovoj promeni ili završetku.

11. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu (UNMISS) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1996 od 8. jula 2011. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2187 od 25. novembra 2014. godine, mandat misije produžen je do 30. maja 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

12. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNAMID) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1769 od 31. jula 2007. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2173 od 27. avgusta 2014. godine, mandat misije produžen je do 30. juna 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

13. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNISFA) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1990 od 27. juna 2011. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2179 od 14. oktobra 2014. godine, mandat misije produžen je do 28. februara 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

14. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom Istoku (UNDOF) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 350 od 31. maja 1974. godine. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2192 od 18. decembra 2014. godine mandat misije produžen je do 30. juna 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

15. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Haiti (MINUSTAH) uspostavljena je Rezolucijom Savet bezbednosti UN broj 1542 od 30. aprila 2004. godine. Mandat misije se periodično produžava rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

16. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije (EUTM Somalia) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1872 (2009) i odlukama Saveta EU broj 96 i 197 (2010). U skladu sa Odlukom Saveta Evropske unije broj 2013/44/CFSP od 22. januara 2013. godine, mandat misije je produžen do marta 2015. godine. Mandat misije se periodično produžava.

17. Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR ATALANTA) uspostavljena je rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1814, 1816, 1838 i 1846 (2008) i odlukama Saveta Evropske unije broj 2008/851/CFSP od 10. novembra 2008. godine i broj 2008/918/CFSP od 8. decembra 2008. godine. U skladu sa Odlukom Saveta Evropske unije od 21. novembra 2014. godine, mandat misije je produžen do decembra 2016. godine.

18. Misija Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2085 (2012) i odlukama Saveta Evropske unije o uspostavljanju vojne misije Evropske unije u Maliju (Odluka broj 2013/34/CFSP od 17. januara 2013. godine) i pokretanju Misije Evropske unije u Maliju (Odluka broj 2013/87/CFSP od 18. februara 2013. godine). Mandat misije je na snazi dok Savet bezbednosti UN i Savet Evropske unije ne donesu odluku o njegovoj promeni ili završetku.

19. Vojna operacija Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA) uspostavljena je u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2134 od 28. januara 2014. godine i Odlukom Saveta Evropske unije o uspostavljanju operacije broj 2014/73/CFSP od 10. februara 2014. godine i Odlukom Saveta Evropske unije o pokretanju operacije br. 2014/183/CFSP od 1. aprila 2014. godine. Mandat operacije će trajati šest meseci nakon dostizanja pune operativne sposobnosti. Mandat operacije će najverovatnije biti periodično produžavan.

20. Vojna savetodavna misija Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUMAM RCA) uspostavljena je Odlukom Saveta Evropske unije br. 5411 od 19. januara 2015. godine. Inicijalno je odobren mandat misije u trajanju od godinu dana od trenutka dostizanja punog operativnog kapaciteta, i nije definisano da li će biti produžavan.

21. Civilne misije Evropske unije za upravljanje krizama, uspostavljene na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i/ili Odluke Saveta Evropske unije, u kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova planira angažovanje, a u skladu sa potrebom i pozivom Evropske unije.

III. PREGLED MULTINACIONALNIH OPERACIJA ČIJE JE IZVRŠAVANjE U TOKU SA OCENOM STANJA

1. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo (MONUSCO)

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo (MONUSCO) od 7. marta 2003. godine sa sanitetskim timom za evakuaciju vazdušnim putem (AMET), sastava šest lica, a od 28. jula 2010. godine učešće je prošireno štabnom grupom od dva lica. Trenutno je u MONUSCO angažovano osam pripadnika Vojske Srbije.

Sanitetski tim se angažuje na zadacima medicinske evakuacije povređenih i obolelih pripadnika misije vazdušnim putem.

Štabna grupa se angažuje na praćenju aktivnosti i izradi procene o pokretima pobunjeničkih grupa, prijemu i obradi izveštaja i informisanju vojnog rukovodstva misije.

Štab MONUSCO više puta je isticao profesionalizam pripadnika Vojske Srbije u radu i izgrađeno poverenje u izvršavanje zadataka.

Političko-bezbednosna situacija u Demokratskoj Republici Kongo je trenutno složena, a karakteriše je teška humanitarna i političko-bezbednosna situacija na istoku zemlje zbog učestalih oružanih napada paravojnih formacija.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

2. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liberiji (UNMIL)

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Republici Liberiji (UNMIL) sa vojnim posmatračima od 10. decembra 2003. godine. Trenutno je u UNMIL angažovano pet pripadnika Vojske Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvuje u UNMIL od aprila 2004. godine, u sklopu policijskog dela misije. Trenutno je angažovano šest policijskih službenika.

Vojni posmatrači su angažovani na sprečavanju ilegalne trgovine, podršci razvoju ljudskih prava, unapređenju i podršci razvoju sektora bezbednosti i obavljanju redovnih zadataka patroliranja u području razmeštaja.

Štab misije je angažovane pripadnike Vojske Srbije, zbog izuzetne profesionalnosti i odgovornosti, osim redovnih dužnosti vojnih posmatrača, određivao za odgovorne dužnosti u štabu misije i vođe multinacionalnih timova vojnih posmatrača.

Policijski službenici se angažuju sa mandatom u trajanju od godinu dana. U 2015. godini planirana je rotacija (zamena) šest policijskih službenika. Rad policijskih službenika sastoji se od savetovanja, nadgledanja rada i treninga policijskih službenika Nacionalne policije Liberije.

Političko-bezbednosna situacija u zemlji je trenutno stabilna, a na bezbednost najviše utiče pojava zaraznih bolesti i kriminal u pograničnom pojasu sa Republikom Obalom Slonovače.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

3. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Obala Slonovače (UNOCI)

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Obali Slonovače (UNOCI) od 1. maja 2004. godine sa vojnim posmatračima. Trenutno su u UNOCI angažovana tri pripadnika Vojske Srbije.

Vojni posmatrači su angažovani na praćenju prekida neprijateljstava i nasilja, podršci razvoju ljudskih prava, unapređenju i podršci razvoju sektora bezbednosti, sprečavanju ilegalne trgovine i obavljanju redovnih zadataka patroliranja u području razmeštaja.

Štab misije je angažovane pripadnike Vojske Srbije, zbog postignutih rezultata u obavljanju svojih dužnosti, određivao za vođe multinacionalnih timova vojnih posmatrača i odgovorne dužnosti u štabu misije.

Političko-bezbednosna situacija u Obali Slonovače je trenutno stabilna, osim u pograničnom području sa Liberijom.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

4. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP)

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP) od 21. oktobra 2010. godine sa štabnim oficirom i odeljenjem od šest lica, a od 23. septembra 2011. godine učešće je prošireno sa dva vojna posmatrača (SCAMLO) i pešadijskim vodom do 37 lica. Trenutno je u UNFICYP angažovano 46 pripadnika Vojske Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvuje u UNFICYP od novembra 2011. godine, u sklopu policijskog dela misije. Trenutno su angažovana dva policijska službenika.

Pripadnici Vojske Srbije angažovani su na zadacima nadgledanja linije razdvajanja, sprečavanju obnove neprijateljstava između sukobljenih strana, pružanja podrške u sprovođenju humanitarnih operacija i uspostavljanju i održavanju vladavine prava. Policijski službenici se angažuju sa mandatom u trajanju od godinu dana. U 2015. godini planirana je rotacija (zamena) dva policijska službenika. Rad policijskih službenika sastoji se od istrage delikata počinjenih u zoni razdvajanja, kontrola pristupa civila u zoni razdvajanja, nadgledanje granične tačke između severa i juga, rešavanje civilnih sporova stanovnika dve zajednice u zoni razdvajanja itd.

Političko-bezbednosna situacija u Republici Kipar je stabilna. Opštu situaciju na Kipru karakteriše zastoj u pregovorima o ujedinjenju. Bezbednosna situacija u zoni odgovornosti pripadnika Vojske Srbije je stabilna, sa povremenim incidentima, od kojih je najveći broj povezan sa aktivnostima civilnog stanovništva.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

5. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liban (UNIFIL)

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Republici Liban (UNIFIL) od 21. decembra 2010. godine, sa štabnim oficirima. Od novembra 2012. godine u UNIFIL je bio angažovan pešadijski vod sa elementom za logističku podršku, sastava 41 pripadnik Vojske Srbije, koji je u novembru 2013. godine zamenjen pešadijskom četom sastava 130 pripadnika Vojske Srbije. Od decembra 2014. godine, kontingent Vojske Srbije uvećan je angažovanjem još jednog štabnog oficira i jednog pešadijskog voda sastava 33 pripadnika. Trenutno je u UNIFIL angažovano 177 pripadnika Vojske Srbije.

Pripadnici Vojske Srbije se angažuju na koordinaciji aktivnosti u cilju osmatranja, praćenja i održavanja prekida neprijateljstava između sukobljenih strana, pomoći libanskoj vladi da efektivno uspostavi vlast i kontrolu na sopstvenoj teritoriji i pružanju pomoći u sprovođenju humanitarnih operacija radi normalizacije životnih uslova, povratka raseljenih lica i podrške uspostavljanju vladavine prava.

Štab misije UNIFIL i štab Sektora Istok UNIFIL, kao i predstavnici Oružanih snaga Kraljevine Španije, u sastavu čijeg kontingenta se angažuju pripadnici Vojske Srbije u Sektoru Istok, više puta su do sada isticali profesionalizam pripadnika Vojske Srbije u radu i izgrađeno poverenje u izvršavanje zadataka.

Političko-bezbednosna situacija u Libanu je složena, usled uticaja krize u Siriji i unutrašnjih međuetničkih i konfesionalnih nemira lokalnog karaktera na severu Libana. Zonu odgovornosti UNIFIL i dalje karakteriše relativna stabilnost, uz opasnost da se efekti regionalne krize odraze na stanje bezbednosti.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije. Osnovni i najveći rizik po bezbednost pripadnika Vojske Srbije u Libanu predstavlja mogućnost eskalacije regionalnih ili unutrašnjih sukoba.

6. Misija Ujedinjenih nacija za nadgledanje primirja na Bliskom istoku (UNTSO)

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku (UNTSO) od 9. septembra 2012. godine, sa jednim vojnim posmatračem.

Pripadnik Vojske Srbije je angažovan na nadgledanju linije razdvajanja i prekida vatre između sukobljenih snaga, sprečavanju obnove sukoba između Izraela i arapskih zemalja i istovremeno pružanje pomoći i podrške snagama Ujedinjenih nacija na Golanskoj visoravni i južnom Libanu.

Političko-bezbednosna situacija u zoni odgovornosti UNTSO je pogoršana usled uticaja krize u Siriji i karakteriše je nerešen problem razgraničenja između Libana, Izraela i Sirije.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

7. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)

Vojska Srbije otpočela je angažovanje u MINUSCA od otpočinjanja operativnog rada misije, 20. septembra 2014. godine, sa dva vojna posmatrača i dva štabna oficira. Od 11. decembra 2014. godine, Vojska Srbije je povećala angažovanje za 68 pripadnika, koji formiraju vojnu bolnicu UN nivoa 2 u prestonici Bangiju. Trenutno je u MINUSCA angažovano 72 pripadnika Vojske Srbije.

Političko-bezbednosna situacija u Centralnoafričkoj Republici je nestabilna sa tendencijom daljeg pogoršavanja. Nestabilnoj situaciji doprinose nastavak verskih sukoba širokih razmera, sve rasprostranjenije nasilje nad civilima, kao i drugi oblici ugrožavanja ljudskih prava.

Do sada nije bilo ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

8. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Haiti (MINUSTAH)

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvuje u MINUSTAH od marta 2008. godine, u sklopu policijskog dela misije. Trenutno su angažovana četiri policijska službenika.

Policijski službenici se angažuju sa mandatom u trajanju od godinu dana. U 2015. godini planirana je rotacija (zamena) četiri policijska službenika.

Rad policijskih službenika sastoji se od savetovanja, nadgledanja rada i treninga policijskih službenika Nacionalne policije Haitija.

Situacija u Republici Haiti je trenutno stabilna, bez elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

9. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije (EUTM Somalia)

Vojska Srbije učestvuje u Misiji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije (EUTM Somalia) od 25. aprila 2012. godine sa jednim štabnim oficirom, a od 27. aprila 2013. godine sa medicinskim timom u sastavu bolnice nivoa 1. Trenutno je u EUTM Somalia angažovano pet pripadnika Vojske Srbije.

Pripadnik Vojske Srbije angažovan na dužnosti šefa medicinske službe u štabu misije u Mogadišu, obavlja zadatke medicinske podrške, obuke, opremanja i održavanja stepena spremnosti Somalijskih snaga bezbednosti.

Medicinski tim Vojske Srbije, sastava četiri lica, angažovan je u sastavu bolnice nivoa 1 u Mogadišu, na zdravstvenom zbrinjavanju pripadnika EUTM Somalia, ali i osoblja koje ne pripada EUTM Somalia, odnosno iz svih zemalja članica Evropske unije i Republike Srbije, Ambasade Kraljevine Norveške, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, delegacija Evropske unije u Somaliji i Keniji i pripadnika vojne i civilne operacije Evropske unije EUNAVFOR ATALANTA i EUCAP NESTOR.

Republika Srbija je jedina država kontributor snaga u EUTM Somalia, koja nije članica Evropske unije. Dosadašnji doprinos Republike Srbije ocenjen je od strane nadležnih struktura Evropske unije i štaba EUTM Somalia kao vrlo značajan.

Političko-bezbednosna situacija u Somaliji je nestabilna. Snage Afričke misije u Somaliji (AMISOM) imaju kontrolu nad većim delom glavnog grada Mogadiša i prigradskih naselja, kao i međunarodnim aerodromom i pomorskom lukom u Mogadišu. Opasnost predstavljaju povremeni napadi terorističkih grupa usmereni prvenstveno na objekte Vlade Somalije i snage AMISOM.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

10. Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR ATALANTA)

Vojska Srbije učestvuje u vojnoj operaciji pomorskih snaga Evropske unije (EUNAVFOR ATALANTA) od 5. aprila 2012. godine, sa štabnim oficirima, a od 1. decembra 2013. godine angažovanjem jednog autonomnog tima za zaštitu brodova u trajanju 3-4 meseca na godišnjem nivou. Trenutno su u EUNAVFOR ATALANTA angažovana četiri štabna oficira.

Štabni oficiri Vojske Srbije se angažuju u komandi operacije, komandi snaga u zoni operacije i vojnim brodovima država učesnica. Dinamika angažovanja pripadnika Vojske Srbije zavisi od potreba Operativne komande EUNAVFOR ATALANTA i Komande snaga angažovanih u zoni operacije.

Autonomni tim za zaštitu brodova, tokom plovidbe i boravka na "štićenom" brodu, funkcioniše nezavisno u odnosu na vojne brodove pomorskih snaga Evropske unije. Angažovanje tima obezbeđuje fleksibilnost vojnim brodovima i omogućava da pomorske snage Evropske unije izvršavaju druge zadatke u okviru protivpiratske operacije. Angažovanje autonomnog tima za zaštitu brodova u zoni operacije smatra se, od strane država učesnica u operaciji EUNAVFOR ATALANTA, značajnim doprinosom države koja ga upućuje.

Pripadnici autonomnog tima Vojske Srbije za zaštitu brodova se ukrcavaju na komercijalni brod koji za potrebe Svetskog programa za hranu UN (World Food Programme - WFP) prevozi humanitarnu pomoć za raseljena lica u Somaliji i pružaju zaštitu brodu u slučaju napada pirata tokom plovidbe iz Mombase (Kenija), Dar es Salama (Tanzanija) i Džibutija (Džibuti) do somalijskih luka (Mogadiš, Berbera, Bosaso, Kismajo i dr.), kao i zaštitu broda za vreme boravka u navedenim lukama.

Političko-bezbednosna situacija u Somaliji je nestabilna. Snage Afričke misije u Somaliji (AMISOM) imaju kontrolu nad pomorskom lukom u Mogadišu. Bezbednosna situacija u Mogadišu i drugim somalijskim primorskim gradovima je nestabilna zbog prisustva terorističkih i kriminalnih grupa koje su organizatori terorističkih i piratskih napada u primorskim gradovima i obalnom pojasu. Dugotrajna nestabilnost i humanitarna kriza predstavljaju osnovne generatore piratstva u Somaliji.

Prisustvo vojnih pomorskih snaga zemalja Evropske unije, Severnoatlantskog saveza, Rusije, Kine, Japana i drugih zemalja u zoni operacije, znatno smanjuje bezbednosne rizike i pretnje na moru. Bezbednost pripadnika pomorskih snaga u EUNAVFOR ATALANTA može biti ugrožena eventualno agresivnijim akcijama pirata u priobalnom pojasu Somalije.

Do sada nije bilo elemenata ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

11. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali)

Vojska Srbije je na osnovu poziva EU, otpočela angažovanje u EUTM Mali od 10. decembra 2014. godine, angažovanjem mobilnog medicinskog tima sastava lekar, medicinski tehničar i vozač.

Mobilni medicinski tim Vojske Srbije angažovan je u sastavu lake poljske bolnice nivoa 2 Oružanih snaga SR Nemačke, sa zadatkom sanitetskog obezbeđenja pripadnika EUTM Mali.

Političko-bezbednosna situacija u Maliju je izuzetno složena, jer centralna vlast još uvek nije uspostavila kontrolu nad čitavom teritorijom. Osnovni bezbednosni rizik predstavlja delovanje pobunjeničkih grupacija u severnom delu zemlje.

12. Vojna operacija Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA)

Vojska Srbije je na osnovu poziva EU, otpočela angažovanje u EUFOR RCA od 23. septembra 2014. godine, angažovanjem sanitetskog tima sastava lekar i pet medicinskih tehničara. Sanitetski tim obavlja zadatke sanitetskog obezbeđenja pripadnika EUFOR RCA u prestonici Bangiju, u ambulanti za osnovnu medicinsku zaštitu (nivo 1) i pružaju podršku za uspostavljanje bezbednog okruženja u prestonici.

Političko-bezbednosna situacija u Centralnoafričkoj Republici je nestabilna sa tendencijom daljeg pogoršavanja. Nestabilnoj situaciji doprinose nastavak verskih sukoba širokih razmera, sve rasprostranjenije nasilje nad civilima, kao i drugi oblici ugrožavanja ljudskih prava.

Do sada nije bilo ugrožavanja bezbednosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije.

IV. PREGLED MULTINACIONALNIH OPERACIJA U KOJIMA SE PLANIRA POČETAK ANGAŽOVANJA U 2015. GODINI

1. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (MINURSO)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (MINURSO).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu eventualnog poziva Ujedinjenih nacija za angažovanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru sistema "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenog između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/12).

U sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija nalaze se kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prema sledećim kategorijama: štabni oficiri, vojni posmatrači i sanitetski tim.

Političko-bezbednosna situacija u Zapadnoj Sahari je nestabilna, zbog povećanog prisustva i aktivnosti terorističkih i kriminalnih organizacija.

2. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Mali (MINUSMA)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Republici Mali (MINUSMA).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu eventualnog poziva Ujedinjenih nacija za angažovanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru sistema "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenog između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/12).

U sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija nalaze se kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prema sledećim kategorijama: štabni oficiri, vojni posmatrači i sanitetski tim.

Političko-bezbednosna situacija u Maliju je izuzetno složena, jer centralna vlast još uvek nije uspostavila kontrolu nad čitavom teritorijom. Osnovni bezbednosni rizik predstavlja delovanje pobunjeničkih grupacija.

3. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Džamu i Kašmiru (UNMOGIP)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Džamu i Kašmiru (UNMOGIP).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu eventualnog poziva Ujedinjenih nacija za angažovanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru sistema "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenog između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/12).

U sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija nalaze se kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prema sledećim kategorijama: štabni oficiri, vojni posmatrači i sanitetski tim.

Političko-bezbednosna situacija u Džamu i Kašmiru je složena i karakterišu je suprotstavljeni stavovi Indije i Pakistana.

4. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu (UNMISS)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu (UNMISS).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu eventualnog poziva Ujedinjenih nacija za angažovanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru sistema "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenog između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/12).

U sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija nalaze se kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prema sledećim kategorijama: štabni oficiri, vojni posmatrači i sanitetski tim.

Političko-bezbednosna situacija u Južnom Sudanu je nestabilna, zbog narušenih međuetničkih odnosa i odnosa sa susednim Sudanom, kao i delovanja pobunjeničkih grupa.

5. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNAMID)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNAMID).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu eventualnog poziva Ujedinjenih nacija za angažovanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru sistema "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenog između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/12).

U sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija nalaze se kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prema sledećim kategorijama: štabni oficiri, vojni posmatrači i sanitetski tim.

Političko-bezbednosna situacija u Sudanu je nestabilna i karakterišu je unutrašnji sukobi, delovanje pobunjeničkih grupa, terorističkih i kriminalnih organizacija, teški životni uslovi zbog klimatskog faktora, kao i mogućnost zaraze infektivnim bolestima.

 

6. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNISFA)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNISFA).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu eventualnog poziva Ujedinjenih nacija za angažovanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru sistema "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenog između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/12).

U sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija nalaze se kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prema sledećim kategorijama: štabni oficiri, vojni posmatrači i sanitetski tim.

Političko-bezbednosna situacija u Sudanu je nestabilna, zbog narušenih međuetničkih odnosa i nerešenih odnosa sa Južnim Sudanom, kao i nastavka sukoba u oblasti Darfur i na jugu države.

7. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom Istoku (UNDOF)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija na Bliskom Istoku (UNDOF).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu eventualnog poziva Ujedinjenih nacija za angažovanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru sistema "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenog između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/12).

U sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija nalaze se kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prema sledećim kategorijama: štabni oficiri, vojni posmatrači i sanitetski tim.

Političko-bezbednosna situacija u zoni operacije UNDOF je izuzetno složena, usled krize u Siriji i nerešenih odnosa između Sirije, Izraela i Libana.

8. Vojna savetodavna misija Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUMAM RCA)

Vojska Srbije do sada nije učestvovala u vojnoj savetodavnoj misiji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUMAM RCA).

Učešće pripadnika Vojske Srbije bilo bi realizovano na osnovu poziva Evropske unije.

Cilj misije EUMAM RCA je savetovanje vojnih zvaničnika Centralnoafričke Republike, pružanje ekspertske pomoći delegacijama Evropske unije i mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija MINUSCA.

Misija EUMAM RCA predstavlja nastavak angažovanja i prisustva Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici, posle završetka mandata vojne operacije Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA) 15. marta 2015. godine.

Vojska Srbije je do sada učestvovala u vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA) sa medicinskim kapacitetima i angažovanje medicinskih kapaciteta u novouspostavljenoj misiji predstavlja nastavak učešća u multinacionalnim operacijama Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici.

Političko-bezbednosna situacija u Centralnoafričkoj Republici je nestabilna sa tendencijom daljeg pogoršavanja. Nestabilnoj situaciji doprinose nastavak verskih sukoba širokih razmera, sve rasprostranjenije nasilje nad civilima, kao i drugi oblici ugrožavanja ljudskih prava.

9. Civilne misije Evropske unije za upravljanje krizama

Ministarstvo unutrašnjih poslova planira angažovanje šest policijskih službenika u nekoj od civilnih misija Evropske unije za upravljanje krizama. Angažovanje u konkretnoj misiji zavisiće od poziva Evropske unije, kao i raspoloživih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.

V. CILJEVI KOJI SE POSTIŽU UPOTREBOM VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI

Odredbom člana 5. tačka 4. Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon i 104/09 - dr. zakon), propisano je da se odbrana zemlje ostvaruje učešćem u multinacionalnim operacijama. Učešćem u multinacionalnim operacijama ispunjavaju se međunarodno prihvaćene obaveze, koje proizilaze iz članstva Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije važan je element spoljne politike Republike Srbije, koji uveliko doprinosi da se Republika Srbija u odnosima sa državama članicama Ujedinjenih nacija i Evropske unije tretira kao ravnopravni partner.

Angažovanjem pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama pod mandatom Evropske unije, u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike, Republika Srbija se integriše u ovu važnu oblast aktivnosti Evropske unije i istovremeno jača svoje bezbednosne kapacitete na putu članstva u Evropsku uniju.

Učešćem pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, Republika Srbija potvrđuje interes i nameru da konkretno doprinese svetskoj, evropskoj i regionalnoj bezbednosti i poštovanju međunarodnog prava i mira.

Pripadnici Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u praksi proveravaju do sada stečena iskustva i razmenjuju iskustva sa pripadnicima oružanih snaga drugih država. Pored toga, upoznaju se sa standardnim operativnim procedurama, čime se u perspektivi olakšava integrisanje naših snaga u multinacionalne sastave i prilagođava način rada svetskim standardima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ima direktne koristi od policijskih službenika koji se vraćaju obogaćeni novim iskustvima, ali i savremenim znanjima i veštinama, s obzirom da se u mirovnim operacijama administrativne i druge delatnosti obavljaju uz primenu najnovijih tehnologija i elektronskog poslovanja. Pored toga, policijski službenici stiču znanja o standardizovanim policijskim procedurama, čime se u perspektivi unapređuju kapaciteti u oblasti međunarodne policijske saradnje, kao i za prilagođavanje načina rada savremenim standardima.

VI. RASPOLOŽIVE SNAGE, MATERIJALNA I FINANSIJSKA SREDSTVA ZA UČEŠĆE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI

Godišnjim planom upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini planirano je upućivanje do 670 pripadnika Vojske Srbije i 18 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u multinacionalne operacije Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Vojska Srbije planira da u 2015. godini u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije angažuje snage prema sledećem: vojni posmatrači, štabni oficiri, medicinsko osoblje u sanitetskim timovima i vojnoj bolnici, jedinice nivoa pešadijskog odeljenja, pešadijskog voda i pešadijske čete i autonomni timovi za zaštitu brodova.

Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova raspolažu ljudstvom, obučenim i opremljenim prema zahtevanim standardima za učešće u multinacionalnim operacijama, prema dinamici i strukturi Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini.

Za realizaciju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini, potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 1.335.282.985 dinara, koja su obezbeđena po sledećem:

-           iznos od 847.462.000 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, u okviru razdela 18.0 - Ministarstvo odbrane, kod programa "Operacije i funkcionisanje Vojske Srbije", funkcija 210 - Vojna odbrana, po programskoj aktivnosti "Multinacionalne operacije",

-           iznos od 90.964.985 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, u okviru razdela Ministarstva unutrašnjih poslova, i

-           iznos od 396.856.000 dinara od uplata koje će biti izvršene od strane Ujedinjenih nacija na ime nadoknade za učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2015. godini, koje će biti evidentirane kao korekture rashoda po kontu ekonomske klasifikacije 411 u okviru razdela 18.0 Ministarstva odbrane.

Pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova koji budu upućeni u multinacionalne operacije tokom 2015. godine, u skladu sa mandatom multinacionalnih operacija, nastavljaju angažovanje i u narednoj godini, do usvajanja Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 23.06.2015.