Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskog ugovora (program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske Investicione Banke


Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola), potpisanog 8. juna 2010. godine u Beogradu, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisan 18. marta 2015. godine u Luksemburgu i 27. marta 2015. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora iz člana 1. ovog zakona, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 FI N° 25.610 (RS)

Serapis N° 2009-0284

PROGRAM MODERNIZACIJE ŠKOLA

UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA potpisanog 8. juna 2010. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Luksemburg, 18. mart 2015. godine

Beograd, 27. mart 2015. godine

OVAJ UGOVOR SE ZAKLJUČUJE IZMEĐU:

(1)        Republike Srbije (u daljem tekstu: "Zajmoprimac"); i

(2)        Evropske investicione banke (u daljem tekstu: "Banka"),

zajedno u daljem tekstu: "Ugovorne strane".

ISTORIJAT

(A)       Ugovorne strane su zaključile Finansijski ugovor 8. juna 2010. godine (u daljem tekstu: "Finansijski ugovor").

(B)       Povodom zahteva od strane Zajmoprimca od 14. oktobra 2014. godine, Ugovorne strane su se dogovorile da zaključe Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (u daljem tekstu: "Ugovor o izmenama i dopunama") u cilju izmene i dopune određenih odredaba Finansijskog ugovora.

DOGOVORENO JE kako sledi:

1. TUMAČENJE

Definicije

Ukoliko nije nagovešteno drugačije, termini koji su ispisani boldovanim slovima u ovom ugovoru o izmenama i dopunama imaju isto značenje koje im je dodeljeno u Finansijskom ugovoru.

2. IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG UGOVORA

Finansijski ugovor menja se na način utvrđen u tekstu ispod.

2.1       U listi definicija, definicija Krajnji datum raspoloživosti biće izmenjen tako da glasi:

"Krajnji datum raspoloživostiˮ znači 31. decembar 2016.

2.2       U Prilogu A (A.1. - Tehnički opis), stav pod nazivom "Kalendarˮ biće izmenjen tako da glasi:

"Ukupan investicioni projekat pokriva šestogodišnji period od 2010. do 2016. godine. Očekuje se da Komponenta 1 bude završena do

31. decembra 2015. godine. Komponenta 2 i Komponenta 3 će biti implementirana između 2012. i 31. decembra 2016. godine.ˮ

2.3       U Tabeli (Spisak škola uključenih u Komponentu 1) u Prilogu A, period implementacije u vezi sa osnovnom školom "Vojvoda Stepaˮ i osnovnom školom "Ljupče Nikolićˮ biće izmenjeni tako da glase:

TABELA: Lista škola uključenih u Komponentu 1

Škola

Opština

Period

implementacije

Procenjena površina objekta

Procenjena veličina parcele

 
 

Početak realizacije

Datum završetka

 

Osnovna škola "Vojvoda Stepaˮ

Beograd-Kumodraž

III kvartal

2014

IV kvartal

2015

1.600 m²

17.500 m²

 

Osnovna škola "Ljupče Nikolićˮ

Aleksinac

II kvartal

2012

IV kvartal

2015

3.000 m²

5.000 m²

 

3. TRAJNE OBAVEZE

Odredbe Finansijskog ugovora, zajedno sa izmenama i dopunama načinjenim ovim ugovorom o izmenama i dopunama, nastaviće da se primenjuju u potpunosti.

4. MERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

4.1       Merodavno pravo

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama i sve neugovorne obaveze, proistekle ili koje su u vezi sa ugovorom o izmenama i dopunama, upravljaće se prema zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburga.

4.2       Nadležnost

Ugovorne strane ovim putem prihvataju nadležnost Suda pravde Evropske unije.

5. STUPANJE NA SNAGU

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama stupa na snagu nakon potvrde od strane Banke Zajmoprimcu u pismenoj formi (uključujući i putem elektronske pošte) da je Banka primila overenu kopiju "Službenog glasnika Republike Srbijeˮ u kome je objavljen zakon o ratifikaciji ovog ugovora o izmenama i dopunama od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama sačinjen je u 4 (četiri) originalna primerka na engleskom jeziku, svaka strana ovog ugovora o izmenama i dopunama parafirana je od strane g-dina Branka Drčelića, direktora Uprave za javni dug - Ministarstvo finansija, u ime Republike Srbije, koju zastupa Ministarstvo finansija, i g-dina Alessandro CAGNATO, pravnog zastupnika u ime Banke.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 23.06.2015.