Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača u svetlu obaveza poslodavaca: 26. juna 2015. godine


Unija poslodavaca Srbije organizuje obuku "Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača u svetlu obaveza poslodavaca", u petak, 26. jun 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Uniji poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, Beograd.

5. juna 2015. godine počela je primena Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), odnosno lica koje prijavi sumnju na korupciju ili druge nezakonitosti u poslovanju. Zakonom je uređen postupak uzbunjivanja, odnosno, regulisana su prava i obaveze kako uzbunjivača, tako i poslodavaca. Zakon pruža zaštitu ne samo zaposlenima, već svim radno angažovanim licima, odnosno i licima koja obavljaju rad van radnog odnosa, ali i volonterima, pa i licima koja obavljaju određenu funkciju u Društvu.

Odredbama Zakona predviđene su obaveze poslodavca u vezi sa uzbunjivanjem. Poslodavac je dužan da svim radno angažovanim licima dostavi pisano obaveštenje o pravima i obavezamau vezi sa ovim Zakonom, ali i da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Takođe, ukoliko Poslodavac ima više od 10 zaposlenih, obavezan je da opštim aktom (pravilnikom) uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, te da pravilnik istakne na svojoj oglasnoj tabli. Ukoliko Poslodavac ima internet stranicu i ukoliko za to postoje tehnički uslovi, Poslodavac je dužan da pomenuti pravilnik objavi i na svojoj internet stranici.

Predavači na seminaru će biti:

• Marijana Šarac, sudija Prekršajnog suda u Beogradu upućena u Ministarstvo pravde, član radne grupe za izradu Zakona o zaštiti uzbunjivača i koautor Priručnika za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača

• Mirjana Martić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu, član radne grupe za izradu Zakona o zaštiti uzbunjivača i koautor Priručnika za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača

Kotizacija za članove Unije poslodavaca Srbije iznosi 2.000 dinara, a oni koji nisu članovi kotizaciju plaćaju 4.000 dinara.

Rok za prijavu je četvrtak, 25.06.2015. godine, kontakt osoba za prijavu je Aleksandra Kovačević, 011/411 41 66, a.kovacevic@poslodavci.rs.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 23.06.2015.