Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Unija poslodavaca Srbije zatražila javnu raspravu o Zakonu o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću


Unija poslodavaca Srbije zatražila je od Ministra finansija, Dušana Vujovića, da kao reprezentativna organizacija poslodavaca u sektoru igara na sreću učestvuje u radnoj grupi za izmenu Zakona kao i da se održi javna rasprava o Zakonu o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću kako ne bismo ponovo došli u situaciju da Zakon bude povučen iz skupštinske procedure.

Naime predlog Zakona je stavljen u skupštinsku proceduru u decembru mesecu 2014, na usvajanje po hitnoj proceduri. Kao takav je i povučen zbog manjkavosti.

Sektor igara na sreću UPS i Jakta u svom radu potencira nekoliko stvari u novom Zakonu - tehničke standarde, zaštitu igrača i maloletnika, jedanke uslove za sve privrednike u ovoj oblasti i primenu EU direktiva poput IV Direktive o sprečavanju pranja novca, veću i stručnu kontrolu - koji bi omogućili normalno privređivanje igara na sreću i time i veći prihod za državu.

Kako se navodi u saopštenju UPS-a, problemi na koje su ranije ukazivali, a što je bilo ignorisano, doveli su do toga da imamo samo dva privredna društva registrovana za online priređivanje igara na sreću, iako je u pitanju jedan od najrasprostranjenijih načina priređivanja ovih igara. Veoma važan, ako ne i najvažniji cilj jeste promovisanje odgovornog priređivanja u ovoj industriji.

Jedan od većih problema jesu i prihodi koje Republika Srbija ima od ove delatnosti. Republika Srbija ima daleko veće tržište od, recimo Hrvatske, a ima trostruko manje prihode. Zbog ove činjenice trpi budžet, a posebno trpe ministarstva koja bi od ovog novca morala posebno da finansiraju pojedine opšte korisne i neprofitabilne grane.

Na sve to postoje i dodatni problemi koji onemogućavaju kontrolu učesnika na tržištu, problemi sa lokalnim samoupravama, te i problem nepostojanja međusobne komunikacije između državnih organa.

Dakle, kada je u pitanju organizovanje igara na sreću u Republici Srbiji imamo sistem koji ima lošu regulativu, u kom ne postoje tehnički standardi, gde je odgovorno priređivanje ovih igara na niskom nivou, a sve to zajedno prouzrokuje problem po državu, budući da su prihodi za budžet umanjeni, ne postoji adekvatna zaštita igrača,a posebno omladine, dok nepostojanje tehničkih standarda otvara prostor za razne manipulacije, posebno za pranje novca.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 23.06.2015.