Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Potrebne hitne promene Zakona o računovodstvu i podzakonskih akata jer se postojećim podstiče korupcija


Postojeća zakonska regulativa u Srbiji u poslednjih petnaest godina intenzivno ignoriše dostignuća svetske i nacionalne računovodstvene teorije i prakse finansijskog izveštavanja. To je rezultiralo nekvalitetnim i netransparentnim finansijskim izveštavanjem i predstavlja prepreku utemeljenju i razvoju tržišne ekonomije. Dodatno, nekvalitetni finansijski izveštaji podstiču nelegalno poslovanje i korupciju, čine verovatnijim bankrotstvo poslovnih sistema, neki su od zaključaka do kojih su došli učesnici nedavno okončanog simpozijuma koji je na Zlatiboru organizovao Savez računovođa i revizora Srbije u saradnji sa državnim ekonomskim fakultetima.

Predstavnici struke su kao jedan od osnovnih problema prepoznali aktuelni Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i podzakonska akta koja su proistekla iz njega, jer, kako navode, praktično isključuje međunarodnu profesionalnu regulativu i profesionalno stručnog računovođu. Posledično, pošto informacije iz finansijskih izveštaja predstavljaju središni deo tržišnih informacija, računovođe smatraju da Srbija nema osnovu za utemeljenje i razvoj tržišne ekonomije - posebno tržišta kapitala i kredita, a samim tim ni značajne osnove za uključivanje Srbije u evropske i globalne poslovne i finansijske tokove.

"Ocena finansijskog položaja i uspešnosti poslovnih sistema kako u privatnom tako i u javnom sektoru sa nekvalitetnim finansijskim izveštavanjem je značajno ograničena, a procena budućnosti nesigurna i neutemeljena. To podstiče nelegalno poslovanje i korupciju, čine verovatnijim bankrotstvo poslovnih sistema, i ugrožavaju funkcionalnost i efikasnost dela pravosudnog sistema", navodi se u zaključcima koje je objavio Savez računovođa i revizora Srbije.

Učesnici simpozijuma su izneli i konkretne predloge koji bi trebalo da pomognu donosiocima odluka kako bi odstranili uočene sistemske nedostatke. U cilju trenutnog zaustavljanja daljeg urušavanja ionako lošeg kvaliteta finansijskog izveštavanja revizori zahtevaju hitne promene Zakona o računovodstvu i podzakonskih akata. Konkretno, struka insistira na donošenju novih podzakonskih akata o obrascima finansijskih izveštaja koji će da budu usaglašeni sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i drugom međunarodnom profesionalnom regulativom. Dodatno, zahteva se ukidanje posebnog kontnog okvira i posebnih bilansnih šema za druga pravna lica, kao i stavljanje van snage pravilnika koji se odnosi na vrednovanje bilansnih stavki mikro i drugih pravnih lica.

Između ostalog, struka zahteva da se posebno propiše primena etičkog kodeksa za profesionalne računovođe i redukuje mogućnost vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva.

Izvor: Vebsajt Danas, 23.06.2015.