Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EPS SNABDEVANJE OBUSTAVLJA PRIKUPLJANJE JMBG


EPS Snabdevanje je saopštilo da obustavlja dalje aktivnosti na prikupljanju podataka - jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), postupajući u skladu sa Upozorenjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Takođe, svi kupci koji su se odazvali na poziv za dostavu podataka jedinstvenog matičnog broja građana i dostavili svoje podatke ukoliko žele mogu da iskoriste svoje pravo i opozovu dostavu tog podatka.

"Opoziv dostavljenih podataka može se obaviti: u slobodnoj formi pisanim putem, dopisom ili dolaskom u najbližu elektrodistribuciju, gde će biti u mogućnosti da popune unapred pripremllen obrazac i predaju šalterskom službeniku.

Opoziv se, takođe, može obaviti i popunjavanjem obrasca koji je objavljen na internet stranici PD "EPS Snabdevanje" www.eps-snabdevanje.rs koji se potom može poslati poštom ili u formi potpisanog i skeniranog dokumenta, slanjem obrasca elektronskim putem na e-mail: info@eps-snabdevanje.rs.

EPS Snabdevanje iz svoje baze podataka obrisaće jedinstveni matični broj građana (JMBG) za sve kupce koji dostave opoziv.

Izvor: Tanjug, 23.6.2014.