Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Klijenti banaka na otpisani deo neće plaćati porez jer ta suma neće biti tretirana kao prihod


Klijenti banaka koji imaju stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima jedva su dočekali donošenje leks specijalisa.

Kako izgledaju zakonske olakšice kada se pretoče na svaki slučaj pojedinačno klijenti mogu videti ovih dana jer poštari već donose na njihove adrese predloge za zaključenje novih ugovora. Do sada su najvredniji bili u Intezi, Komercijalnoj banci i Direktnoj banci - bivšoj Pireus. Većina njihovih klijenata je dobila predlog novog ugovora. Poznato je da je Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) stupio na snagu 7. maja 2019. godine, tako da dužnici imaju rok do istog datuma u junu da dostave predlog novog ugovora u koji su ugrađene olakšice. Nakon toga dužnicima ostaje da se izjasne o tome da li će prihvatiti ponuđene predloge ili ostati kod starih ugovora ili pak potražiti pravdu na sudu.

U Udruženju CHF kažu da će sačekati da sve banke pošalju predloge ugovora pa onda komentarisati. Klijenti će od banaka dobiti pisma s predlogom novog plana otplate i otpisom na adresu koja je u ugovoru. Ukoliko pak iz bilo kojih razloga tog pisma nema, trebalo bi da odu do banke i raspitaju se da li im je ugovor dostavljen. Dužnici koji žive u inostranstvu treba da se jave banci te da se dogovore o tome na čiju adresu će im se poslati predlog novog ugovora.

Klijenti mogu da očekuju, u novom planu otplate, da im se, u skladu s leks specijalisom, otpiše 38 odsto duga u švajcarskim francima. Potom će se ono što je preostalo konvertovati u evre. Na novi iznos koji se dobije nakon preračuna primeniće se fiksna kamata do četiri odsto ili 2,4 odsto pa tromesečni ili šestomesečni euribor.

U slučaju da se klijent odluči za sklapanje novog ugovora, kod upisa novih podataka neće snositi troškove ni za Katastarsku službu ni za notara. Srećom pa je štrajk u Republičkom geodetskom zavodu prestao te neće biti problem da se novine evidentiraju kod te službe i nastavi otplata po novom planu za kredit.

Leks specijalis je predvideo da klijenti banka na otpisani deo neće plaćati porez jer ta suma neće biti tretirana kao prihod.

Građani koji su svoja dugovanja po nekom od ranijih modela konvertovali u evre nemaju pravo da traže ponovo olakšice i preko leks specijalisa. Olakšice se odnose i na klijente koji su izgubili stan, ali im suma od prodaje nekretnine nije zalegla za pokriće kredita pa dugove još otplaćuju. Isto važi i za žirante, odnosno one koji su bili potpisnici na menici i garantovali plaćanje kredita banci za druga lica. Obično su to kumovi, prijatelji i rođaci. Kada je prvi dužnik koji je sklopio ugovor prestao da plaća, kreditne obaveze su pale na njih pod pretnjom prinudnog izvršenja. Žiranti imaju pravo na otpis i novu otplatu. U slučaju da banka na njih zaboravi, treba da se jave da bi ostvarili olakšice koje im Zakon pruža.

Otpis troškova je finansijski poduprla država. Ona će po tom osnovu izdvojiti 11,7 milijardi dinara. Pravo na olakšice ima oko 16.000 klijenata banaka.

Leks specijalis je klijentima dao brojne olakšice. Da bi ih sve mogli iskoristiti, potrebno je da poštuju rokove koji su predviđeni. Ukoliko sve što je potrebno za konverziju urade poštujući zakonske rokove, klijenti banaka će i iskoristiti sve pogodnosti koje Zakon nudi.

Ukoliko pak propuste rokove koji su određeni, lako im se može dogoditi da će biti različitih tumačenja i da će imati i dodatnih troškova.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 21.05.2019.
Naslov: Redakcija