Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA: Privredni subjekti u obavezi da redovno ažuriraju podatke u Centralnoj evidenciji, najkasnije u roku od 15 dana u slučajevima kada se promeni stvarni vlasnik


Agencija za privredne registre podseća privredne subjekte na obavezu da elektronski evidentiraju svaku promenu podatka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, najkasnije u roku od 15 dana u slučajevima kada se promeni stvarni vlasnik.

Ova obaveza propisana je članom 14. Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018), kojim su predviđene novčane kazne za pravno i odgovorno lice u pravnom licu koje ne postupi u skladu sa zakonom i ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta i koji nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentiran stvarni vlasnik.

Ažuriranje podatka u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika vrši se elektronski od strane registrovanog subjekta, a promena podatka o stvarnom vlasniku može se izvršiti tek nakon što se registrovani subjekt prijavi sa svojim korisničkim nalogom u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika i na način na koji je prethodno evidentirao podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Izvor: Vebsajt APR, 21.05.2019.
Naslov: Redakcija