Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U VISOKOM OBRAZOVANJU: Ministarstvo finansija ima primedbe na Predlog kolektivnog ugovora


Dana, 20.05.2019. održan je sastanak u Ministarstvu finansija na kojem je u ime Ministarstva finansija prisustvovala državna sekretarka Jelena Tanasković sa saradnikom. U ime Sindikata obrazovanja Srbije, sastanku su prisustvovali: predsednica Valentina Ilić, predsednik odbora delatnosti za visoko obrazovanje dr Dejan Micković i pravna savetnica Nikolina Maljković. Sastanku je prisustvovao i dr Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.

Tema sastanka bile su poslednje primedbe Ministarstva finansija na predlog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u visokom obrazovanju. Primedbe se odnose na pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu za 35 godina rada ostvarenih u radnom odnosu; sistematske preglede zaposlenih kao i pravo na uvećanu platu predstavnika reprezentativnih sindikata u visini od 12%. Predstavnici Ministarstva finansija smatraju da je pravo na jubilarnu nagradu za 35 godina rada ostvarenih u radnom odnosu novo pravo u odnosu na prava iz prethodnog važećeg kolektivnog ugovora. Takođe su istakli da je budžet za 2019. godinu usvojen u novembru 2018. godine i da navedeno pravo podrazumeva određene finansijske efekte, te nisu u mogućnosti da prihvate novo pravo na polovini kalendarske godine. Predložena je mogućnost da ukoliko se u kolektivnom ugovoru propiše pravo na jubilarnu nagradu za 35 godina rada ostvarenog u radnom odnosu da se doda da se to pravo može ostvariti u skladu sa finansijskim mogućnostima poslodavca. Navedena formulacija bi ostavila mogućnost poslodavcima da u velikom broju slučajeva ne isplaćuju jubilarnu nagradu za 35 godina staža, pravdajući to manjkom finansijskih sredstava. U vezi sa primedbom na prava zaposlenih na sistematske preglede je predloženo da se precizira da ustanova može i sopstvenih prihoda da organizuje za zaposlene besplatne sistematske preglede. Najspornija je odredba koja propisuje pravo predstavnika reprezentativnih sindikata na uvećanu platu od 12% iz razloga što predstavnici Ministarstva finansija smatraju da je navedena odredba protivustavna i protivzakonita, te da bi trebalo pribaviti i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo, da li je navedena odredba u skladu sa Ustavom i zakonom. Navedena odredba je već bila predmet ocene pred Ustavnim sudom ranijih godina kod osnovnih i srednjih škola i nije proglašena da je neustavna i nezakonita. Pravo predsednika reprezentativnih sindikata na uvećanu platu je propisano u Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika kao i u Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u studentskom standardu, te ne postoji argumentovan osnov da se to pravo ospori i predstavnicima reprezentativnih sindikata u visokom obrazovanju.

Na kraju sastanka je dogovoreno da pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, dr Bojan Tubić hitno održi sastanke sa ministrom Mladenom Šarčevićem i saradnicima, kako bi se premostio dugogodišnji problem oko zaključivanja i potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u visokom obrazovanju, imajući u vidu da za mnoga propisana prava ukoliko nisu u mogućnosti da ih realizuju, ustanove se moraju obratiti resornom ministarstvu, odnosno Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Izvor: Vebsajt Sindikat obrazovanja Srbije, 21.05.2019.
Naslov: Redakcija