Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA: Novi iznosi prihoda za energetski ugrožene kupce


Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije donelo je Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019 - dalje: Pravilnik), kojim su usklađeni iznosi mesečnih prihoda domaćinstava koji su osnov za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Za jednočlano domaćinstvo uslov je da ukupni mesečni prihod bude do 14.644,97, za dvočlano i tročlano domaćinstvo limit je 21.322,75, a za domaćinstvo sa četiri i pet članova 27.996,16 dinara, dok je granica prihoda za domaćinstva sa šest i više članova 35.206,75 dinara.

Pravilnikom su iznosi usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih pola godina.

Prihod domaćinstva do utvrđenih limita jedan su od uslova da preko statusa "ugroženog kupca" ostvare prava na umanjenje računa za određene količine električne energije.

Izvor: Vebsajt Krstarica, 21.05.2019.
Naslov: Redakcija