Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Smanjeni troškovi u tzv. budžetskim predmetima u kojima se kao izvršni dužnik označava Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno direktni i indirektni budžetski korisnici


Zabrana prodavanja kuće i stanova za dug do 5.000 evra za komunalije, zaštita porodilja i dece, onlajn licitacije, samo su deo najvažnijih promena predviđenih Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ministarstvo pravde otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu zakona koja će trajati do 28. maja. Javnu raspravu podržava projekat "EU uz pravdu - podrška za poglavlje 23".

- Zaštita porodilja i dece -

Prema Nacrtu zakona, od izvršenja su izuzeta sva primanja na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodicama sa decom. To znači da se naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, kao i ostale naknade na osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta i roditeljski dodatak ne mogu oduzeti zbog duga.

- Nema prodaje nepokretnosti za dug do 5.000 evra za komunalije -

Jedna od najvažnijih novina je ona koja predviđa da se jedina nepokretnost fizičkog lica ne može prodati radi namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih usluga ukoliko je potraživanje manje od 5.000 evra.

- Detaljno je razrađeno i pojačano načelo srazmere i u drugim delovima zakona, a ove izmene imaju za cilj sprečavanje mogućnosti da se unovčava imovina izvršnog dužnika značajne vrednosti radi namirenja bagatelnog ili nesrazmerno manjeg iznosa potraživanja izvršnog poverioca - kažu u Ministarstvu pravde.

- Nema više uzimanja dve trećine zarade -

Izmenjeni su i iznosi plata ili penzija koji su zaštićeni od izvršenja, čime će se sprečiti da izvršenje ugrozi osnovne potrebe za život izvršnog dužnika.

- Kada je reč o plati ili zaradi, izvršenje može da se sprovede do njihove polovine (umesto dve trećine), odnosno do njihove četvrtine (umesto polovine), ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Kada je o penziji reč, izvršenje na penziji može se sprovesti do trećine (umesto dve trećine), odnosno četvrtine kada je reč o penziji koja ne prelazi iznos prosečne penzije, odnosno desetine kada je reč o minimalnoj penziji (umesto polovine) - objašnjavaju u Ministarstvu.

- Ne mogu da učestvuju u licitacijama -

Nacrtom zakona pojačano je i pravilo o tome ko ne može biti kupac u postupku izvršenja, tako što su javni izvršitelji, njihovi zamenici i pomoćnici, kao i drugi zaposleni kod javnog izvršitelja u potpunosti izuzeti od ove mogućnosti bez obzira da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne.

- Onlajn licitacije -

Posebna pažnja je posvećena rešavanju problema koji postoje u pogledu javnih nadmetanja u postupku izvršenja.

- Problem će biti rešen uvođenjem elektronskog javnog nadmetanja koje će ojačati transparentnost postupka i znatno povećati cene po kojima se predmeti izvršenja prodaju. Većina članova radne grupe se slaže da je javna aukcija kao centralna faza prodaje nepokretnosti najslabija karika - objašnjavaju u Ministarstvu. Kako dodaju, stav je da samo razvijanje elektronske platforme kao jedine adrese za licitacije sprečava zloupotrebe.

- Ministarstvo pravde je već sačinilo pravilnik kojim se uređuje elektronska prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari uz pomoć USAID projekta. Istovremeni rad na izradi podzakonskog akta sa izmenama i dopunama Zakona samo govori o ozbiljnosti koju smo primenili u pristupanju rešavanju ovog problema - dodaju u Ministarstvu.

- Zabrana nagomilavanja troškova -

Nacrtom zakona predviđeno je i da se onemogući nagomilavanje troškova u postupku izvršenja, kažu u Ministarstvu pravde.

- Zato su, najpre, uneta dva pravila koja onemogućavaju izvršne poverioce da naplate troškove postupka u situaciji kada protiv istog dužnika podnose više predloga za izvršenje za više različitih osnova koji su mogli istovremeno da se namiruju ili u slučaju cepanja potraživanja na osnovu glavnice, kamate i troškova postupka. U svim ovim slučajevima, izvršni poverioci mogu svoje pravo ostvariti u jednom izvršnom postupku, pa čak i da to ne učine (nego namirenje ostvaruju u više postupaka) imaće pravo na naknadu troškova samo za jedan postupak - pojašnjavaju u Ministarstvu i dodaju da će nacrt omogućiti znatno manje troškove u tzv. budžetskim predmetima u kojima se kao izvršni dužnik označava Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno direktni i indirektni budžetski korisnici. Takođe, smanjenje troškova u ovim predmetima će se ogledati i u smanjenju naknada za javne izvršitelje i to kroz izmene Javnoizvršiteljske tarife ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016).

- Načelo srazmere -

Detaljno je razrađeno i pojačano načelo srazmere kroz ceo zakon, a ove izmene imaju za cilj sprečavanje mogućnosti da se unovčava imovina izvršnog dužnika značajne vrednosti radi namirenja bagatelnog ili nesrazmerno manjeg iznosa potraživanja izvršnog poverioca.

Tako će izvršitelji, prilikom izbora između više predmeta izvršenja, morati da vode računa o srazmeri duga i vrednosti tog predmeta, te morati da sprovedu izvršenje na predmetu koji je za dužnika najmanje nepovoljan.

Izuzetak je ako se dužnik saglasi sa izvršenjem nad nekim drugim predmetom ili ako postoji samo jedan predmet izvršenja. I u tom slučaju izvršitelj može ograničiti izvršenje samo na predmete koji su dovoljni da se poverilac namiri kako bi se zaštitilo načelo srazmere.

- Ne može se odrediti izvršenje prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika fizičkog lica radi namirenja potraživanja čija glavnica ne prelazi iznos od 5.000 evra - objašnjavaju u Ministarstvu pravde.

- Elektronske oglasne table -

Fizičke table u sudovima zamenjujemo elektronskim na sajtu svih sudova i Ministarstva pravde. Jačamo pravnu sigurnost, svi će biti upoznati s time šta im se dostavlja u izvršnom postupku. Rešenje se već razvija uz pomoć USAID-a - kažu u Ministarstvu.

- Duži rokovi za gonjenje izvršitelja -

Kako objašnjavaju u Ministarstvu, dvostruko su produženi rokovi zastarelosti za gonjenje javnih izvršitelja. Tako će subjektivni rokovi, koji se računaju od dana saznanja za učinjenu povredu zakona, biti godinu dana umesto šest meseci, a objektivni, koji se računaju od učinjene povrede, biti dve umesto godinu dana.

- Takođe, propisali smo da ne može teći zastarelost gonjenja za vreme dok se vodi upravni spor radi poništavanja rešenja o disciplinskom kažnjavanju javnih izvršitelja jer smo u par slučajeva zbog proteka rokova mogli samo da obustavimo postupke. Sada ćemo sprovoditi ponovne postupke bez problema i procesno smo uredili ovu situaciju - kažu u Ministarstvu pravde.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Bogosav, 21.05.2019.
Naslov: Redakcija