Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DAJNERS KLUB: Nadležnom sudu podnet zahtev za pokretanje stečajnog postupka. Doneta je odluka da se naknada za korišćenje Dajners kartice ne obračunava od 1. maja 2017. godine do daljnjeg, odnosno, do ponovnog uspostavljanja sistema, a sve mesečne i godišnje naknade za koje su korisnici zaduženi do tog datuma biće stornirane, dok će uplaćena sredstva po ovom osnovu biti vraćena. Narodna banka Srbije preduzela dodatne mere iz svoje nadležnosti radi zaštite korisnika platnih usluga Dajners kluba, odnosno novčanih sredstava tih korisnika


Dajners klub u Srbiji doneo je odluku da se zbog nastale situacije u tom preduzeću naknada za korišćenje kartice ne obračunava od 1. maja 2017. godine do daljnjeg, odnosno, do ponovnog uspostavljanja sistema, a sve mesečne i godišnje naknade za koje su korisnici zaduženi do tog datuma biće stornirane, dok će uplaćena sredstva po ovom osnovu biti vraćena.

U saopštenju ovog preduzeća upućenog svojim korisnicima, kaže se i da će "svim korisnicima koji su godišnju naknadu za period od 12 meseci izmirili pre 1. maja 2017. godine, biti storniran srazmerni deo naknade, u skladu sa pomenutom odlukom, a promena će biti iskazana na narednom Izveštaju o zaduženju".

Račun "Dajners klab internešenel Beograd" je blokiran zbog čega je korisnicima onemogućeno korišćenje Dajners kartice na prodajnim mestima širom zemlje.

Dajners klub internešenel Beograd d.o.o. (DCIB) podneo je zahtev nadležnom sudu za pokretanje stečajnog postupka sa danom 22. maj 2017. godine, saopšteno je iz te kompanije, koju je preuzeo Erste Kard Klub (ECC).

Razlog podnošenja zahteva je prezaduženost DCIB-a, koja je rezultat dugogodišnje zloupotrebe i neodgovornog upravljanja bivšeg menadžmenta, protiv kog su podnete krivične prijave, navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije je preduzela dodatne mere iz svoje nadležnosti radi zaštite korisnika platnih usluga Dajners kluba Internešenel Beograd, odnosno novčanih sredstava tih korisnika, saopšteno je iz NBS povodom informacije da je ta kartičarska kuća zatražila od suda pokretanje stečaja.

U saopštenju se podseća da je DCIB 11. februara 2016. godine dobio dozvolu NBS, čime je postao platna institucija ovlašćena za poslove izdavanja i prihvatanja platnih kartica u skladu sa odredbama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), i istovremeno subjekt nadzora čiju proveru zakonitosti poslovanja sprovodi centralna banka.

Pre toga je DCIB, kako se dodaje, kao privredno društvo godinama poslovao bez ikakvog nadzora.

U saopštenju se navodi da je NBS u postupku posrednog i neposrednog nadzora nad tim subjektom, postupajući sa stanovišta najviših profesionalnih standarda supervizije, insistirala na stručnom, savesnom i zakonitom poslovanju DCIB, u skladu s propisanim zahtevima i dobrom praksom, u interesu kako klijenata, tako i poverilaca ovog privrednog društva.

"U tom smislu, a imajući u vidu sve potencijalne rizike vezane za poslovanje DCIB-a, Narodna banka Srbije je započela i neposredni nadzor poslovanja ove platne institucije, pri kome su konstatovane brojne nepravilnosti".

Ubrzo nakon dobijanja dozvole Narodne banke Srbije, navodi se dalje, DCIB je započeo postupak vlasničke transformacije, koja je realizovana tokom marta 2017. godine i koja je, između ostalog, trebalo da dovede do potpune stabilizacije poslovanja ovog privrednog subjekta.

Nažalost, preuzimanjem vlasništva, postale su evidentne i dodatne nepravilnosti i gubici nastali u periodima pre dobijanja dozvole Narodne banke Srbije, koji su, na bazi do sada raspoloživih informacija, prikrivani falsifikovanim finansijskim izveštajima, piše u saopštenju.

"Uzimajući u obzir razmere identifikovanih problema u navedenom subjektu, novi vlasnik je doneo odluku da pred nadležnim sudom podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka nad privrednim društvom, dok je NBS prema DCIB-u preduzela dodatne mere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite korisnika platnih usluga ovog privrednog subjekta, odnosno novčanih sredstava tih korisnika".

Iz NBS poručuju da će, kao i do sada, u skladu sa daljim razvojem situacije preduzimati i druge odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti "kako bi se negativni efekti u vezi sa finansijskim stanjem i statusom DCIB -a, u cilju zaštite korisnika usluga ovog privrednog subjekta, sveli na najmanji mogući nivo".

Izvor: Vebsajt RTV, 22.05.2017.
Naslov: Redakcija