Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona


Javna rasprava o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovedena je od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja; predstavnici stranih diplomatskih misija u Republici Srbiji, međunarodnih organizacija i tela i donatorske zajednice; predstavnici akademske javnosti i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, predstavnici nevladinog sektora, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije u Beogradu i Savetom Evrope, organizovalo je okrugle stolove na kojima je predstavljen Nacrt zakona, i to po jedan u Nišu i Novom Sadu i dva u Beogradu. Učesnici u javnoj raspravi pokazali su veliku zainteresovanost za participaciju u okruglim stolovima, tako da je ovim skupovima prisustvovalo ukupno 362 učesnika.

Učesnici okruglih stolova uzeli su aktivno učešće i izneli svoje komentare na tekst Nacrta zakona, uz jedinstvenu ocenu o neophodnosti uspostavljanja centralne institucije za stručno usavršavanje u javnoj upravi i jednoobraznih, celovitih i svrsishodnih kriterijuma i standarda stručnog usavršavanja svih zaposlenih u njoj.

Predlozi i pitanja izneti u diskusiji na održanim okruglim stolovima uglavnom su bili u pravcu razjašnjenja, odnosno pojašnjenja konceptualnih i pojedinačnih rešenja sadržanih u Nacrtu zakona, što je doprinelo boljem razumevanju teksta Nacrta zakona i cilja koji se njegovim donošenjem želi postići.

Neophodan nivo korelacije učesnika u debati, pored mogućnosti neposredne interakcije, obezbedilo je i korišćenje novog komunikacionog alata sli.do i virtuelna diskusija prisutnih učesnika pojedinačnih okruglih stolova, koji su bili u prilici da iznesu dodatne komentare, predloge i sugestije ne samo o tekstu Nacrta zakona, već i o odgovorima i izjašnjenjima predstavnika predlagača Nacrta zakona u vezi sa prethodno u diskusiji iznetim pitanjima i sugestijama.

Najveće interesovanje učesnika okruglih stolova odnosilo se na pitanja u vezi sa budućim statusom Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi u pravnom sistemu, organima na koje se odnosi stručno usavršavanje u smislu ovog zakona, organima upravljanja i stručnim telima Nacionalne akademije i načinom ostvarivanja saradnje Nacionalne akademije sa drugim organizatorima aktivnosti stručnog usavršavanja, ali polazeći od izjašnjenja predlagača obrazloženog, između ostalog, koncepcijskim pristupom u uspostavljanju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi u skladu sa važećim strateškim dokumentima, nisu izneti posebni predlozi za određene izmene ili dopune Nacrta zakona.

Određeni broj komentara, predloga i sugestija koji su u toku trajanja javne rasprave dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte uzeće se u razmatranje, kako bi svi oni koji su u duhu koncepta na kome se zakon zasniva i usmereni na poboljšanje predloženog teksta, bili prihvaćeni i uneti u tekst Nacrta zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 18.05.2017.
Naslov: Redakcija