Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Sindikati insistiraju da se precizno definiše šta su privremeni i povremeni poslovi, ali i da se izbegne da u isto vreme postoje agencije koje su pandan Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili agencijama za posredovanje pri zapošljavanju. Uz konkretne uslove za osnivanje, mora se insistirati i na bankarskim garancijama. Zaposleni na ovaj način moraju imati mogućnost da se sindikalno organizuju, da kolektivno pregovaraju, da imaju istu zaradu za istu vrstu posla


Propis koji će regulisati iznajmljivanje radnika posredstvom specijalizovanih agencija je, i posle nekoliko meseci od formiranja radne grupe, još u početnoj fazi. Iako bi trebalo da reguliše položaj, prema nekim procenama, oko 50.000 zaposlenih, na Zakon će zainteresovani morati da čekaju najmanje do kraja 2016. godine.

Najveći problem je u tome što zaposleni angažovani na ovaj način nikada nisu sigurni koliko dugo će ostati u firmi, za topli obrok i ne znaju, a plata im zavisi od dobre volje agencije. Poslodavci ih angažuju jer im je jeftinije da plate proviziju nego da imaju troškove poput plaćenog bolovanja, odmora, otpremnine...

Sindikati koji učestvuju u izradi ovog Zakona insistiraju na tome da se ne sme legalizovati ono što je sada nelegalno, već da treba da se definiše šta su privremeni i povremeni poslovi, ali i da se izbegne da u isto vreme postoje agencije koje su pandan Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) ili agencijama za posredovanje pri zapošljavanju.

Zlata Zec, izvršni sekretar u UGS "Nezavisnost", tvrdi da oni neće dati podršku donošenju Zakona o agencijama za privremeno i povremeno zapošljavanje dok ne dobiju argumentovan i uverljiv odgovor na to kako će on i koliko doprineti rešavanju pitanja nezaposlenosti i kakav interes imaju poslodavci da radnu snagu plaćaju skuplje preko ovih agencija nego ukoliko ih angažuju preko NSZ.

- Kako je moguće da agencije mogu da posluju bolje i efikasnije i da imaju bolju i ažurniju bazu podataka od NSZ i svih njenih filijala u čiju modernizaciju i povezivanje su utrošena ogromna sredstva iz budžeta države i mnogobrojnih projekata? - pita se Zec.

UGS "Nezavisnost" neće dići ruku za ovaj propis ukoliko ne dobiju garancije da će se taj Zakon, ukoliko bude donesen, poštovati. Za njih je veoma važno da socijalni partneri, posebno sindikati, u slučaju da pristanu na učešće u njegovoj izradi, imaju potpuno ravnopravan status.

- Smatramo da uslovi za osnivanje agencija moraju biti tako konkretni i restriktivni i da mora da se zna ko može da je osnuje, odnosno da opstane - smatra Zec. - Uz konkretne uslove za osnivanje, mora se insistirati i na određenim formalnim i finansijskim, odnosno bankarskim garancijama. Sadržaj Zakona mora da daje iste uslove i prava svim radnicima na istim poslovima kod poslodavca.

Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, objašnjava da su fleksibilne vrste zapošljavanja ušle na mala vrata.

- Ovakvi oblici ne smeju da postanu pravilo, već izuzetak za određene poslove, i da budu definisani vremenski, odnosno da poslodavac ima obavezu da takvog radnika primi za stalno - kaže Cvetanović. - Oni moraju da imaju mogućnost da se sindikalno organizuju, da kolektivno pregovaraju, da imaju istu zaradu za istu vrstu posla, što do sada nije bio slučaj. Trenutno zaposleni preko agencije nemaju nikakva prava niti zaštitu.

Okrugli sto na temu fleksibilnih oblika zapošljavanja kod nas i u regionu biće održan 27. maja 2016. godine u Beogradu. Učestvovaće predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, sindikata, međunarodnih sindikata, stručna javnost i Fondacija "Fridrih Ebert".

Radnika angažovanih posredstvom agencija ima u skoro svim velikim sistemima u Srbiji. Na toj listi firmi nekada su bili uglavnom privatnici, a sada je sve više javnih preduzeća u kojima 10 odsto ljudi radi preko agencije.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 23.05.2016.
Naslov: Redakcija