Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Sud može javnom beležniku poveriti sprovođenje postupka za koji je po zakonu nadležan ili preduzimanje pojedinih vanparničnih radnji pod uslovima koji su predviđeni ovim zakonom. Radi rasterećenja sudova preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope iz 2012. godine je da se pojedini poslovi, kao što je odlučivanje o zahtevima o sporazumnom razvodu braka, prenose u nadležnost notara


U sve većem broju zemalja postoji tendencija da se sporazumni razvod braka prenese na javne beležnike, a o ovakvom predlogu narednih dana izjasniće se i francuski poslanici. U Srbiji, kako kažu u Ministarstvu pravde, još nisu predviđene slične nadležnosti notara, ali se očekuje da sa vremenom do njih dođemo.

- Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope iz 2012. godine predlaže mere za sprečavanje i smanjenje opterećenosti sudova koje podrazumevaju da se pojedini poslovi prenose u nadležnost nosilaca javnih ovlašćenja, kao što je odlučivanje o zahtevima o sporazumnom razvodu braka - kaže Nela Kuburović, pomoćnik ministra pravde u Sektoru za pravosuđe.

Ona dodaje da strateški dokumenti još ne predviđaju tu opciju:

- Zasada će se pratiti efekti primene Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015) i drugih zakona koji regulišu javnobeležničku delatnost, kako bi se na osnovu razultata rada moglo proceniti da li postoji prostor za dalje širenje nadležnosti beležnika. U pojedinim evropskim zemljama već je omogućeno da javno beležništvo obavlja poslove u vezi s porodičnim odnosima, kao što su sporazumni razvod braka i priznanje očinstva. -

Prema važećem zakonskom okviru, navodi Kuburovićeva, kod nas se notaru mogu poveriti i vanparnični postupci koji nisu u vezi sa statusnim položajem, a svakako najveći procenat tih postupaka čine ostavinski postupci.

U nadležnosti srpskih beležnika su i zaključivanja sporazuma o deobi zajedničke imovine, odnosno predbračni ugovori, tako da ovi dokumenti, ako ništa drugo, bar olakšavaju i ubrzavaju razvod pred sudom.

Predsednik Javnobeležničke komore, Miodrag Đukanović, kaže da akcioni planovi u oblasti pravosuđa još ne predviđaju prelazak sporazumnih razvoda na notare, ali da će se njihova Komora boriti da dobije i tu nadležnost.

Inače, rumunski notari već nekoliko godina "posreduju" između rastavljenih supružnika. Kako kaže Mihai Andresku, beležnik iz Bukurešta, dok sudski razvod može trajati nekoliko godina, kod notara se zavrašava za oko mesec dana.

Par koji se razilazi odlazi prvo kod beležnika da potpiše zahtev za sporazumni razvod, i dobija rok od mesec dana u slučaju da se predomisli.

- Ako posle jednog meseca dođu sa istim zahtevom, sastavlja se sporazum u kome se navodi sve ono o čemu su se dogovorili. Recimo, kod koga će živeti maloletna deca i kakav će biti program viđanja sa drugim roditeljem. U Rumuniji, kao i u većini zemalja EU, važi princip zajedničkog starateljstva. To znači da se dete ne dodeljuje samo jednom roditelju, osim ukoliko je doživelo ozbiljno zlostavljanje - pojašnjava Andresku.

U praksi se često ovim sporazumom reguliše i podela imovine. Razvod može početi pred sudom, a završiti se kod beležnika, i obrnuto. Notar može prekinuti razvod u bilo kojoj fazi ako dođe do nesuglasnica između bivših partnera. Postupak kod notara košta oko 200 evra, a pred sudom nekoliko puta više, u zavisnosti od dužine spora.

U Srbiji se godišnje sklopi između 35.000 i 45.000 brakova, a razvede 7.000- 10.000 parova. Prosečna starost žena na venčanju je 30 godina, a muškaraca 34, a kod razvoda, za žene 39 godina, a za muškarce 43. Pre raskida, brak u proseku traje 13,6 godina, a više od polovine parova ima decu. U 75 odsto slučajeva mališani su dodeljeni majkama.

Cena sudskog razvoda kod nas zavisi od toga da li je u pitanju sporazum ili tužba. Kod sporazuma, plaća se samo sudska taksa od oko 6.000 dinara, koja se deli na dva dela. Kod tužbe, plaća se taksa u zavisnosti od vrednosti imovine koja se deli, plus usluge advokata. Ceo spor može trajati godinama, pa cena dostiže i nekoliko desetina, pa i nekoliko stotina hiljada dinara.

U Francuskoj će - kada parlament izglasa predlog da sporazumni razvodi pređu u nadležnost notara, u okviru rasprave o zakonu o modernizaciji pravnog sistema - ovaj proces kod beležnika koštati 50 evra. Svaki supružnik biće u obavezi da ima advokata. Ako bi dete insistiralo na tome da ga čuje sudija, o razvodu bi, ipak, morao da odlučuje sud. Udruženja za zaštitu porodica izrazila su bojazan da interesi dece na taj način neće biti dovoljno zaštićeni.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 22.05.2016.
Naslov: Redakcija