Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠEN PROJEKAT "VLADAVINA PRAVA I IZVRŠENJE POTRAŽIVANJA": Srbija i dalje ima problem sa efikasnim izvršenjem sudskih presuda


Javni izvršitelji su u 2015. godini okončali 318.040 predmeta, što je za oko 40 odsto više nego u prethodne tri godine ukupno, kada je okončano 225.016 predmeta, rečeno je na završnoj konferenciji EU projekta "Vladavina prava i izvršenje potraživanja".

Ministar pravde, Nikola Selaković, istakao je da su analize i procene urađene krajem 2014. godine, a koji je bio osnova za projekat "Vladavina prava i izvršenje potraživanja", dovele do donošenja novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon) i uspostavljanja sistema ravnomerne raspodele komunalnih predmeta.

Analiza sistema izvršenja pokazala je potrebu za sveoubhatnom reformom procesnog prava, koja ne dozvoljava ishitrene izmene, rekao je Selaković i dodao da se približava 1. jul, dan kada će novi Zakon stupiti na snagu.

Govoreći o ovom Zakonu Selaković je ukazao na nekoliko suštinskih novina, poput proširenja nadležnosti izvršitelja, ali i uvođenja potrebe za dodatnim kvalifikacijama i obavezom stručnog usavršavanja, što je, prema njegovim rečima, garant i zaštitna forma za kvalitetnu i dobru i pravičnu primenu novog Zakona.

Novi Zakon, dodao je Selaković, propisuje da se evidencija o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju vodi i u elektronskom obliku, a da se podaci unose u centralnu bazu podataka koja je deo pravosudnog infomacionog sistema, i da će na taj način izvršitelji kasnije moći da se povežu sa relevantnim organima i organizacijama, ubrzati svoj rad i postati efikasniji.

Selaković je podsetio da je u prethodnom periodu doneto nekoliko podzakonskih akata, poput Pravilnika o nadzoru nad radom javnih izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016), ali takođe i da je potrebno usvojiti i još neke propise, poput Pravilnika koji će utvrditi standarde profesionalnog ponašanja izvršitelja, kao i novu tarifu za izvršitelje, koja treba da bude transparentnija od postojećeg Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012 i 4/2016).

"Time će svakom građaninu biti jasno sa čim će se suočiti ukoliko uđe u postupak izvršenja", rekao je Selaković.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport ocenio je da je projekat "Vladavina prava i izvršenje potraživanja" veoma važan za Srbiju koja, kako je rekao, i dalje ima problem sa efikasnim izvršenjem sudskih presuda.

"Veoma je važno da sudske presude budu jasno i očigledno nezavisne i, gde god je moguće, da se do njih dolazi bez nepotrebnih odlaganja, ali jednako je važno da se te presude i efikasno izvršavaju. To nije uvek bio slučaj, i to je problem koji i dalje postoji", rekao je Devenport.

Prema njegovim rečima, Savet Evrope je jasno stavio do znanja da svaka država ima svoju odgovornost za uspostavljanje funkcionalnog sistema za delotvorno izvršenje sudskih presuda, dodajući da je Srbija naporno radila kako bi se to postiglo, kako promenim zakonskog okvira, tako i uvođenjem profesije izvršitelja.

"Nastavićemo da radimo u ovoj oblasti putem projekta pravosudne efikasnosti, koja ima značajnu ulogu u oblasti izvršenja. Radujemo se što ćemo, nadam se, videti uspešnu primenu izmenjenog zakonodavstva", rekao je Devenport.

Zamenik ambasadora Nemačke u Srbiji Aleksander Jung poručio je da projekat "Vladavina prava i izvršenje potraživanja" naglašava dubinu razvojne saradnje između Nemačke i Srbije.

Kako je istakao srpski građani su doneli stratešku odluku da krenu u obiman i opsežan proces transformacije na putu ka članstvu u EU, što Nemačka snažno podržava.

"Ključni deo tranzicionog procesa Srbije je jačanje vladavine prava i reforma javnog sektora. To je važno za srpsko društvo i poboljšanje ukupne klime za investitore", rekao je Jung.

Nemačka se zalaže za otvaranje Poglavlja 23 što je pre moguće, ali još važnije od toga je usvajanje predviđenih mera koje je Akcioni plan predvideo, rekao je Jung, dodajući da nije dovoljno samo usvajati zakone i podzakonska akta, već je potrebno to primenjivati u praksi.

"Da bismo bili delotvorni kao pravosudni sistem moramo da omogućimo poveriocima da naplate svoja potraživanja", zaključio je Jung.

Kako je naglasila predsednica Komore javnih izvršitelja, Aleksandra Trešnjev, uspostavljanje delotvornog i održivog sistema za izvršenje i jačanje poverenja građana u taj sistem neki su od osnovnih ciljeva tog projekta, koji je realizovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Trešnjev je podvukla da je projekat dao jasan putokaz i smernice kuda Srbija treba da se kreće uvodeći sistem izvršitelja, dodajući da je veliki deo posla priveden kraju, ali da je ostalo još mnogo toga da se uradi.

"Uverenje je da je najznačajniji efekat postignut na planu uspostavljanja finansijske discipline, s obzirom na to da je neplaćanje svojih obaveza prestalo da bude isplativo onom malom broju stanovništva koji je to radio", konstatovala je Trešnjev.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.05.2016.
Naslov: Redakcija