Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBE ZA SPROVOĐENJE EKONOMSKIH MERA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Odgovori na pitanja privrednika


Država je predstavila paket mera za podršku privredi i donela prateće uredbe o njihovoj primeni:

Pred vama su odgovori na pitanja koja su postavljali privrednici.

Pitanje: Da li imaju pravo na pomoć preduzetnici koje su stavili svoju firmu u stanje mirovanja?

ODGOVOR: Preduzetnici mogu da koriste mere iz ove Uredbe ako su registrovali prekid obavljanja delatnosti najranije 15.03.2020. godine, ukoliko ispunjavaju sve ostale uslove propisane Uredbom.

Pitanje: Da li zanatlije paušalci mogu biti korisnici mera?

ODGOVOR: Da. Zanatlije se smatraju preduzetnicima u smislu poreskih propisa, mogu da ostvare pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti, ukoliko ispunjavaju sve uslove propisane Uredbom.

Pitanje: Vlasnik sam i jedini zaposleni (paušalac) ne podnosim Obrazac PPP – PD, imam račun samo u jednoj banci. Kako sam shvatio iz svega pročitanog slučajevi kao sto je moj će se automatski evidentirati i automatski će im biti otvoren namenski račun bez ikakvog prethodnog prijavljivanja za pomoć od 30 000 dinara mesečno. Da li sam u pravu?

ODGOVOR: Da u pravu ste.

Pitanje: Da li su predložene mere podrške dostupne preduzećima koji su u državnom vlasništvu (osnivač Vlada RS) a koja se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije?

ODGOVOR: Ne ako su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđen u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS" br. 93/2019)

Pitanje: Ja sam vlasnik preduzetničke radnje. Svi zaposleni i dalje rade, i redovno uplaćujem doprinose i plate i tako ću najverovatnije i nastaviti. Imam li pravo na pomoć s obzirom na to da svi radimo i dalje?

ODGOVOR: Da, imate pravo na pomoć iz seta ekonomskih mera države. Prvi set mera odnosi se na poreske olakšice, odnosno odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, uz kasniju otplatu na rate. Drugi set mera podrazumeva direktna davanja preduzećima, kroz isplatu tri minimalne zarade. Treći set mera je usmeren na očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije.

Pitanje: Koliko je menica potrebno dostaviti uz zahtev i ostalu prateću dokumentaciju za dobijanje sredstava koje Fond daje usled pandemije COVID-19?

ODGOVOR: Maksimalan broj menica je 12. Menice se ne dostavljaju prilikom podnošenja zahteva, već kasnije nakon donošenja odluke o odobrenju kredita, prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

Pitanje: Zbog nelikvidnosti poslodavac nije redovno isplaćivao zaradu u prethodnom periodu. Nije smanjivao broj radnika. Da li ima smetnju na korišćenje pogodnosti iz uredbe?

ODGOVOR: To što niste redovno isplaćivali zaradu nije smetnja i uslov da biste dobili pogodnosti. Važno je da niste smanjili broj radnika za više od 10 odsto.

Pitanje: Osnivač sam i direktor dva privredna društva, sa po 100% učešća u svakom, koja se bave posebnim delatnostima. Da li mogu podneti zahteve za kredite obe firme, radi rešavanja problema likvidnosti?

ODGOVOR: Možete se javiti sa oba privredna društva ali ukupan limit se ne može prekoračiti. Naravno potrebna su i adekvatna sredstva obezbeđenja o čemu možete pročitati u narednom odgovoru.

Pitanje: Šta sve može biti sredstvo obezbeđenja za kredit za likvidnost?

ODGOVOR: Sredstva obezbeđenja mogu biti različita. Uredbom su definisani iznosi za koje se može aplicirati kao i vrste sredstava obezbeđenja u zavisnosti od iznosa kredita. Ukoliko ne posedujete neka od navedenih sredstava obezbeđenja možete ih zameniti garancijom poslovne banke.

Zaloga na opremi i hipoteka mogu biti obezbeđenja za sve iznose kredita. Jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (koje nije povezano pravno lice sa podnosiocem zahteva za kredit) može biti obezbeđenje za sve kredite do iznosa od 25.000.000,00 rsd.

Pitanje: Da li se kredit za likvidnost može prevremeno otplatiti i da li postoje dodatni penali?

ODGOVOR: Kredit se može prevremeno otplatiti i ne postoje penali.

Pitanje: Koja je procedura za оtvaranje namenskog računa za uplatu minimalca. Koje su moje obaveze u tom smislu kao preduzetnika?

ODGOVOR: Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor. Privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun - isplata direktnih davanja - COVID-19 kod banke u kojoj privrednog subjekta ima tekući račun.

Privredni subjekti koji imaju otvorene tekuće račune kod više banaka treba da, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak kod koje banke će biti otvoren poseban račun, najkasnije do 25. aprila 2020. godine. Ukoliko imaju račun u samo jednoj banci, njima će se po nalogu Poreske uprave automatski otvoriti namenski račun u toj banci, što znači da ne moraju to sami da urade.

Nakon što privrednici otvore namenski račun i podnesu poresku prijavu, nemaju daljih obaveza, jer sve ostalo za njih obavlja Poreska uprava i Ministarstvo finansija.

Sredstvima na posebnom računu raspolažu lica čiji su potpisi deponovani radi raspolaganja sredstvima s tekućeg računa iz tog stava, odnosno lica koja na osnovu drugog dokumenta imaju ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na tom tekućem računu.

Izvor: Vebsajt Blic, 23.04.2020.
Izvor iz vesti, Naslov: Redakcija