Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Neophodna izmena odredaba koje ugrožavaju porodilje koje su radile manje od 18 meseci u kontinuitetu, majke preduzetnice, majke koje imaju decu sa invaliditetom i majke koje zarađuju više od tri republičke prosečne plate


Predstavnica inicijative "Mame su zakon" i narodna poslanica Tatjana Macura podseća da ova inicijativa zahteva izmenu odredbi onih tačaka Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon) koje ugrožavaju porodilje koje su radile manje od 18 meseci u kontinuitetu, majke preduzetnice, majke koje imaju decu sa invaliditetom i majke koje zarađuju više od tri republičke prosečne plate. Njihov predlog izmene Zakona sadrži jasne tačke, među kojima je i ta da nijedna porodilja ne sme da prima nadoknadu manju od minimalca u Srbiji.

- Mi tražimo da porodilje dobiju fiksni deo naknade koja je u visini minimalca, bez obzira na to da li su (ne)zaposlene i kolika im je dužina radnog staža. Treba imati na umu da veliki broj majki u Srbiji ili nema zaposlenje, ili radi na crno ili nema "vezani" radni staž kod istog poslodavca, a zakonodavac postavlja uslov da imaju 18 spojenih meseci radnog staža da bi ostvarile pravo na punu nadoknadu plate. U nezavidnoj poziciji nalaze se žene sa visokim primanjima, jer su mnoge od njih uzimale kredite pre odlaska na porodiljsko odsustvo koje sada teško vraćaju, jer primaju prosek od tri republičke plate - ističe Macura.

Izražava i sumnju da će se izmene i dopune Zakona naći pred poslanicima u prolećnom zasedanju, jer su predložene izmene toliko obimne da zahtevaju menjanje gotovo celog Zakona, a za to nema sredstava u budžetu.

Tatjana Macura podseća da su predstavnici Inicijative "Mame su zakon" krajem februara podneli Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu ustavnosti Zakona, jer država svojim najvišim zakonodavnom aktom garantuje posebnu zaštitu trudnicama i porodiljama. S obzirom na to da je taj predlog podržao 31 narodni poslanik, Ustavni sud mora da da ocenu ustavnosti.

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja nije odgovorilo na pitanja o predloženim izmenama Zakona i tome kada bi one eventualno mogle da se nađu pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Politika, Danijela Davidov-Kesar, 20.04.2019.
Naslov: Redakcija