Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: MUP nedosledan u rešavanju zahteva policijskih službenika


Ministarstvo unutrašnjih poslova ne postupa blagovremeno i dosledno po zahtevima policijskih službenika za donošenje rešenja o godišnjoj oceni rada, utvrdio je Zaštitnik građana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će preduzeti sve mere kako bi u budućem radu blagovremeno, u zakonom propisanoj formi, odlučivalo o zahtevima policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova za donošenje rešenja o godišnjoj oceni rada, odnosno o vrednovanju radne uspešnosti, kao i mere radi obezbeđivanja ujednačenog i zakonitog postupanja svih organizacionih jedinica u svom sastavu, a u cilju unapređivanja rada i efikasnije zaštite prava građana.

Zaštitnik građana posebno ukazuje da je u postupcima kontrole delimično ostvarena zakonom propisana saradnja sa Zaštitnikom građana, budući da se Ministarstvo, ni nakon održanog sastanka sa predstavnicima Zaštitnika građana, ni nakon više upućenih urgencije nije izjasnilo na sve zahteve Zaštitnika građana. Zaštitnik građana smatra da činjenice koje je u postupcima kontrole do sada utvrdio pružaju pouzdan osnov za zaključak o nezakonitom i nepravilnom radu Ministarstva, na osnovu čega je uputio ove preporuke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će o postupanju po preporukama obavestiti Zaštitnika građana, u roku od 60 dana od dana njihovog prijema, uz dostavljanje dokumentacije na osnovu koje se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporukama postupljeno.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 18.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija