Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Leks specijalis, kojim se reguliše konverzija CHF duga u evro, odnosi se isključivo na dužnike u otplati. Prinudne naplate od dužnika neće biti moguće kada novi propis stupi na snagu


Kredit u "švajcarcima" mnoge porodice u Srbiji je ostavio bez jedinog krova nad glavom. I taman kada su pomislili da je oduzimanje stana najveća kazna koju će platiti - na platu im stiže zabrana od izvršitelja, i to u milionskim iznosima. Apsurd je što će godinama prinudno otplaćivati stan koga nema, a istovremeno živeti sa jednom trećinom plate. Međutim, i ovi dužnici obuhvaćeni su Predlogom zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, sleduje im otpis 38 odsto glavnice, ali i stopiranje "skidanja" većeg dela plate tokom dva meseca. U zavisnosti od toga da li se odluče za konverziju ili ne - izvršenje se prekida ili nastavlja.

Leks specijalis kojim se reguliše konverzija duga u evro odnosi se isključivo na dužnike u otplati. Njih je, prema poslednjim podacima koji su izneti u Narodnoj skupštini - ukupno 15.785. U ovoj brojci su većinom dužnici koji rate namiruju iz svog stana. Međutim, ima i onih kojima je nekretnina oduzeta i prodata, a oni i dalje - plaćaju rate.

- Banka mi je zaplenila dve trećine plate na iznos od 7,2 miliona dinara, na ime glavnog duga uvećanog za zateznu kamatu do konačne isplate, plus troškovi izvršenja - požalila se zadužena žiteljka Sremske Mitrovice. - Kredit je uzet 2007, a ugovor raskinut 2012, jer se rata upetostručila. Stan je oduzet i na licitaciji prodat prošle godine za 14.000 evra.

Posle devet meseci, u aprilu 2019. godine, na adresu njenog poslodavca stigao je nalog izvršitelja o prinudnoj naplati.

Zakon i ovakve dužnike obuhvata u svom rešenju. Ipak, njima je i dalje nejasno da li će se otpis primeniti na ceo iznos na koji im je stavljena zabrana, ili samo na deo glavnice.

Prema Predlogu zakona, o kome je u toku rasprava u Narodnoj skupštini, čim leks specijalis stupi na snagu "izvršenje u postupku prinudnog izvršenja, odlaže se od dana stupanja na snagu ovog zakona".

Postupak može biti nastavljen samo ako dužnik ne prihvati konverziju iz franaka u evre.

- U slučaju da korisnik ne obavesti banku da prihvata da se izvrši konverzija, odnosno ne zaključi s bankom ugovor kojim se vrši konverzija, otplata kredita se nastavlja u skladu sa ugovorom o kreditu, a prekinuti, odnosno odloženi postupci nastavljaju se narednog dana od dana isteka tog roka - navodi se u Predlogu leks specijalisa.

Ministar finansija Siniša Mali predstavio je pred poslanicima Predlog zakona, kojim se posle više od decenije rešava problem oko 15.785 građana koji imaju stambene kredite u toj valuti. Mali je naveo da leks specijalis predstavlja kompromisno rešenje između - građana, odnosno udruženja koja ih predstavljaju, banaka, i države sa treće strane:

- Predlogom zakona biće obuhvaćeni svi korisnici ovih kredita, na čemu smo kao država insistirali, a kako bismo omogućili građanima koji imaju taj problem da ga trajno reše. -

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 18.04.2019.
Naslov: Redakcija