Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Informacije o ugrožavanju zdravlja ljudi i životne sredine spadaju u red tzv. privilegovanih informacija. Zakon za ove informacije predviđa obavezu organa vlasti da ih na zahtev tražioca pruži u roku od 48 sati. Zakon predviđa da se u odnosu na ove informacije opravdan interes javnosti uopšte ne može osporavati, da se ne može dovoditi u pitanje pozivom na bilo koji od inače Zakonom predviđenih razloga za eventualno ograničenje prava javnosti


Poverenik za informacije o javnog značaja u zaštitu podataka o ličnosti, povodom obraćanja građana i medijskih objava o problemu odlaganja potencijalno opasnog otpada iz Železare Smederevo u selima u neposrednoj blizini Železare, ocenjuje da je neophodno da nadležni organi građanima, odnosno javnosti daju sve relevantne informacije, na proaktivnoj osnovi, bez odlaganja i pogotovo bez izazivanja potrebe za eventualnom intervencijom Poverenika.

Činjenica da se velike količine otpada od rude, odnosno šljake odlažu u selima, u neposrednoj blizini njihovih kuća, njiva, ili izvorišta vode, sasvim logično kod građana izaziva uznemirenje i potrebu za informacijama o tome po kom osnovu, pod kojim uslovima, sa kojim posledicama i sl. se to radi. Odsustvo tih informacija izvesno pojačava uznemirenje i nezadovoljstvo građana što može, kako se to i dogodilo u selima Vranovo i Radinac, dovesti i do javnih protesta.

Jedini pravi, prihvatljiv odgovor lokalnih vlasti ali i drugih nadležnih organa na opravdano interesovanje građana je da bez odlaganja pruže sve relevantne informacije. Neprihvatljivo je da se na zahteve građana oglušuju i da ih upućuju da se žale Povereniku za informacije.

Poverenik podseća da su u ovom i svim sličnim slučajevima prava javnosti zajemčena osim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) još i Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016) koji kao jedno od osnovnih načela proklamuje načelo informisanja odnosno pravo svakog da bude obavešten o stanju životne sredine.

Poverenik, ne samo povodom konkretnog slučaja već generalno, upozorava da po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, informacije o ugrožavanju zdravlja ljudi i životne sredine spadaju u red tzv. privilegovanih informacija. U skladu s tim, Zakon za ove informacije predviđa obavezu organa vlasti da ih na zahtev tražioca pruži u roku od 48 sati, dakle znatno kraćem od opšteg zakonskog roka od 15 dana.

Što je najvažnije, Zakon predviđa da se u odnosu na ove informacije opravdan interes javnosti uopšte ne može osporavati, da se ne može dovoditi u pitanje pozivom na bilo koji od inače Zakonom predviđenih razloga za eventualno ograničenje prava javnosti.

Polazeći od navedenog, Poverenik smatra nespornom obavezom nadležnih da građanima sela Vranovo i Radinac i grada Smedereva, ali i celoj javnosti Srbije bez odlaganja učine dostupnim sve relevantne informacije u vezi sa problemom odlaganja otpada iz Železare Smederevo.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 21.04.2017.
Naslov: Redakcija