Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Poslodavci su u obavezi da izvrše prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje služe za utvrđivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Obrazac M-4 može se predati i elektronskim putem


Navršene godine staža ili života nisu uvek dovoljne da bi se neko penzionisao. Nije redak slučaj da bivšem zaposlenom umesto poštara koji prvu penziju donosi na ruke, stigne obaveštenje da zbog "rupe u stažu" nema uslov za penziju.

Ko je za to kriv? Najčešće poslodavac koji nije redovno uplaćivao doprinose svojim zaposlenima, a koji su za to saznali tek kada su hteli da se penzionišu.

Kraj aprila 2017. godine poslednji je rok do kada bi poslodavci u Srbiji trebalo Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da dostave prijavu M4 obrasca kojim potvrđuju da su redovno uplaćivali zarade i doprinose za svoje radnike tokom 2016. godine. U PIO fondu objašnjavaju da je zakonska obaveza poslodavaca da im dostavljaju dokaze, odnosno da plaćaju doprinose za sve zaposlene, a obračun, kontrola i naplata doprinosa je u nadležnosti Poreske uprave.

Samo sa tako kompletiranim obrascem, Fond ima tačnu evidenciju o stažu i plaćenim doprinosima za radnika. Događa se da poslodavac uredno uplati doprinose zaposlenima, ali nije predao dokaz o tome, odnosno prijavu M-4, tako da u matičnoj evidenciji fonda o tome ne postoje podaci, ističu u PIO fondu. Poznato je da je neažurnost poslodavaca osnovni razlog zbog kojeg kasne rešenja o penzionisanju.

U Fondu naglašavaju da je od 15. marta 2016. godine, kada je penzijski fond omogućio poslodavcima da prijave M-4, odnosno dokaze o uplaćenim doprinosima za prethodnu godinu, dostavljaju elektronski, bez čekanja na šalterima, do danas evidentirano 185.200 primljenih prijava.

Tokom 2016. godine prijave M-4 za 2015. i ranije godine, dostavilo je 159.549 poslodavaca, što je za oko 40.000 prijava više nego što je u 2015. dostavljeno za 2014. godinu. Broj podnetih zahteva za preuzimanje prijava za 2016. godinu zaključno sa 18. aprilom 2017. godine iznosi 25.651 prijava.

Ovom elektronskom uslugom poslodavcima je omogućeno da na vreme ispune svoje zakonske obaveze, jednostavno i bez čekanja na šalterima filijala Fonda, jer osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci nisu u obavezi da dostavljaju drugu dokumentaciju. Podatke unete u prijavu M-4 Fond proverava na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Poslodavci su brzo i lako prihvatili novi način dostave prijava M-4 i od početka rada ovog elektronskog servisa do danas u Fondu je primljeno oko 180.000 prijava M-4, za 2015 i 2016. godinu, od čega je 75 odsto primljeno elektronskim putem, a ostalo na šalteru, ističu u PIO fondu.

Poslodavac može i posle isteka zakonskog roka od 30. aprila da podnese prijavu, ali u tom slučaju Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), propisuje mogućnost kazne.

Iako bi važećim propisima uplata poreza i doprinosa trebalo da bude objedinjena i da, kada jednog meseca poslodavac to ne učini, Poreska uprava na to odmah reaguje, u Srbiji je i dalje dosta onih koji se oglušuju o zakon, računajući da će država umesto njih, povezati staž za zaposlene, što se često i dešava. Uostalom, nedavno smo se uverili da radnicima fabrike za remont šinskih vozila Goša, poslodavac od 2013. godine nije uplaćivao doprinose niti im je davao plate. Za to nije snosio zakonske posledice, uprkos tome što je država ima mehanizme da ga kazni.

Inače, od 1. januara 1991. do 31. decembra 2003. godine država je povezala staž za 66.163 preduzeća, odnosno 274.000 radnika. Za to je iz državne kase izdvojeno 20,65 milijardi dinara, a povezano je oko pola miliona godina staža osiguranicima kojima nesavesni poslodavci nisu redovno uplaćivali doprinose za PIO. Ti doprinosi, nikada kasnije nisu naplaćeni od poslodavaca.

Zaposleni mogu da povedu spor protiv nesavesnih poslodavaca, a poreznici ovaj postupak vode po službenoj dužnosti, a izuzetno po zahtevu stranke. Prijava radnika koristi se kao jedan od indikatora za kontrolu obračuna i uplate doprinosa za sve zaposlene ponaosob.

Kada utvrde da poslodavac nije uplaćivao poreze i doprinose, donose rešenje i nalažu uplatu, ali ako se poslodavac i tada ogluši primenjuju se sva sredstva prinudne naplate, mada i to nije lak način da se problem reši. Prinudnom naplatom skidaju se pare sa računa ili prodaje imovina od koje se kasnije namiruje dug za penzijske doprinose. To se, međutim, ne može uraditi u slučaju usvojenog plana reorganizacije, dogovorenog reprograma ili proglašenog stečaja.

Zaposleni koji su uključeni u obavezno socijalno osiguranje i imaju važeću ličnu kartu mogu elektronski da provere svoje podatke iz baze matične evidencije Fonda PIO. Odnosno, mogu da provere da li im poslodavci redovno plaćaju doprinose i u kom iznosu, da li su prijavljeni, odnosno odjavljeni i s kojim datumima, kao i da li su eventualne promene ažurirane u bazi Fonda. Ovakvi podaci i informacije i do sada su mogli da se dobiju, ali samo dolaskom na šalter filijale Fonda.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Petrović-Stojanović, 19.04.2017.
Naslov: Redakcija