Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: I za vreme vanrednog stanja organi javne vlasti imaju obavezu da postupaju po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja koji im budu podneti


Povodom obraćanja većeg broja lica, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, obaveštava zainteresovane, da u situaciji proglašenog vanrednog stanja, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja nije suspendovano, ali da ostvarenje ovog prava treba prilagoditi novonastalim okolnostima.

Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020 i 36/2020) nisu propisane mere kojima se odstupa od Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zajemčenog ljudskog prava na obaveštenost (član 51. Ustava).

Polazeći od navedenog, organi javne vlasti, i za vreme vanrednog stanja, imaju obavezu da, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), postupaju po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja koji im budu podneti.

U aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, informacije u vezi sa širenjem koronavirusa i zaštitom od moguće infekcije, u skladu sa članom 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, imaju svojstvo informacija koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, u odnosu na koje važi neoboriva zakonska pretpostavka o postojanju opravdanog interesa javnosti da zna i organ je dužan da po takvom zahtevu postupi u roku od 48 sati od prijema zahteva, kako je propisano članom 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ovo znači da, dok traje vanredno stanje, prioritet treba da imaju informacije koje se odnose na stanje i zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine i na druga pitanja od značaja za život i funkcionisanje građana u konkretnoj situaciji, kao što je npr. stanje snabdevenosti osnovnim životnim namirnicama.

Tim povodom, uz uverenje da će se tako i nastaviti, Poverenik podržava proaktivan pristup nadležnih organa koji svakodnevnim održavanjem konferencije za medije i na drugi odgovarajući način, blagovremeno obaveštavaju građane o informacijama od javnog značaja u novonastaloj situaciji.

Međutim, kada se radi o zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja koji se odnose na druge informacije nastale u radu ili u vezi sa radom određenog organa vlasti, razumno se može očekivati da taj organ, usled promena u organizaciji i načinu rada, objektivno nije u mogućnosti da po svakom zahtevu postupi, posebno u roku koji je utvrđen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (15, odnosno eventualno 40 dana od dana prijema zahteva).

Da su i tražioci informacija od javnog značaja navedenog svesni svedoči i činjenica da je proteklih dana, od uvođenja vanrednog stanja, značajno smanjen broj žalbi zbog nepoštovanja odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Naglašavamo da se, za vreme vanrednog stanja, rad Poverenika, uključujući postupanje po žalbama tražilaca informacija, nastavlja i biće prilagođen i realizovaće se u skladu sa merama Vlade i drugih nadležnih organa.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 20.03.2020.
Naslov: Redakcija