Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 7: Vlada RS usvojila Platformu za oblast intelektualne svojine


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 23. marta 2017. godine jednoglasno usvojila pregovaračku poziciju za Poglavlje 7 "Pravo intelektualne svojine". Očekuje se da će ovo poglavlje, pored pregovaračkog Poglavlja 29 "Carinska unija" biti otvoreno za pregovore u skorije vreme. Ovo poglavlje obuhvata zaštitu autorskih i srodnih prava, prava industrijske svojine, odnosno zaštitu žiga i dizajna, i delimično materiju zaštite patenata, kao i pravila o sprovođenju zaštite u ovim oblastima.

Uspešan pravni i institucionalni okvir u oblasti intelektualne svojine predstavlja investicioni podsticaj, a efikasnom zaštitom intelektualne svojine se stvara adekvatna poslovna klima za inovacije, transfer tehnologija, a time i uslovi za ekonomski rast.

 "Važno je istaći i to da zaštita patenta sama po sebi ne doprinosi privrednom razvoju. Komercijalizacija inovacija, odnosno stavljanje inovacije na tržište, je ono što se računa. Tu je od značaja povezati naučno-istraživačke institucije i privredu, i na taj način obezbediti primenu patentiranih i zaštićenih inovacija", izjavio je Dušan Protić, programski menadžer CEP-a za jedinstveno tržište i konkurentnost.

Pitanje zaštite oznaka geografskog porekla i žigova, kako na nacionalnom ali i na evropskom i međunarodnom nivou je od značaja za srpsku prehrambenu industriju.

"Ova pitanja postaju dosta važna, naročito u današnje vreme, kada specifični proizvodi sa jedne teritorije postaju i odrednica za tu teritoriju, ali i deo turističke ponude", smatra Dušan Protić.

Za otvaranje pregovora o ovom poglavlju nisu predviđena merila, a ocena u izveštaju sa skrininga je relativno dobra, objašnjava Dušan Protić.

Srbija je članica većeg broja međunarodnih sporazuma i ugovora koji uređuju pojedina pitanja iz oblasti zaštite intelektualne svojine, a značajno pitanje u kontekstu ovog poglavlja je i pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), a time i Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS). Kao izazovi sa kojima je potrebno se suočiti u fazi pregovora, javljaju se pitanja dalje pravne harmonizacije zakonodavstva i jačanja institucionalnih kapaciteta sprovođenja pravne zaštite.

Izvor: Vebsajt Beta, 23.03.2017.
Naslov: Redakcija