Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: Zakonom nije propisano da se podaci iz Jedinstvenog registra računa potrošača dostavljaju na zahtev advokata - punomoćnika izvršnih poverilaca, te će Narodna banka Srbije počev od 28. marta 2016. godine odbijati ovakve zahteve. Navedeni podaci mogu se dostaviti isključivo na osnovu odluke ili zahteva nadležnog suda, a u vezi sa postupkom izvršenja ili obezbeđenja, na osnovu zahteva suda, izvršitelja ili drugog nadležnog organa u tom postupku


Narodna banka Srbije poslala je, 22. marta 2016. godine, svim advokatskim komorama i Advokatskoj komori Srbije Obaveštenje u vezi Podataka u Jedinstvenom registru računa potrošača.

Odredbom člana 73. stav 1. Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), koji se primenjuje od 1. oktobra 2015. godine, propisano je da Narodna banka Srbije u elektronskom obliku vodi jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica- potrošača.

Članom 74. stav 4 Zakona propisani su izuzeci u kojim slučajevima obveznik čuvanja poslovne tajne može trećim licima saopštiti ili dostaviti podatke iz Jedinstvenog registra računa potrošača, koji nisu javno dostupni i na koje se primenjuju propisi kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Navedenim članom propisano je da podaci mogu dostaviti isključivo na osnovu odluke ili zahteva nadležnog suda, a u vezi sa postupkom izvršenja ili obezbeđenja, na osnovu zahteva suda, izvršitelja ili drugog nadležnog organa u tom postupku.

Kako članom 74. stav 4 Zakona nije propisano da se podaci dostavljaju i na zahtev advokata - punomoćnika izvršnih poverilaca, Narodna banka Srbije će počev od 28. marta 2016. godine vraćati sve zahteve za podatke o računima potrošača, jer advokati nisu ovlašćeni za podnošenje zahteva za pristup podacima o računima fizičkih lica, koja ne obavljaju delatnost.

Shodno napred navedenom podatke o tekućim računima fizičkih lica – potrošača advokati mogu dobiti isključivo preko suda, odnosno potrebno je da od suda zahtevaju da se isti obrati Narodnoj banci Srbije za dobijanje podataka. U zahtevu sudu potrebno je obavezno navesti JMBG izvršnog dužnika fizičkog lica.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 22.03.2016.
Naslov: Redakcija