Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: 23. marta 2016. godine održana sednica Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu - Dato pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana


Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je, 23. marta 2016. godine, svoju 24. sednicu kojom je predsedavao Slavko Parlać, predsednik Odbora. Pored članica i članova tog skupštinskog radnog tela, sednici je prisustvovala i Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka.

Odbor je razmatrao Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, radi davanja mišljenja.

Predlog je članicama i članovima Odbora obrazložila Aniko Muškinja Hajnrih, koja je pojasnila da pomenuti organ kao i svi drugi organi, ima obavezu da broj zaposlenih, odnosno Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana uskladi sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS", br. 68/2015) kao i sa Pokrajinskom Uredbom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2016).

U tom smislu, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman pripremio je predlog akta kojim je broj sistematizovanih radnih mesta sa dosadašnjih 24 smanjen na određenih 20, čime se ispunjava navedena obaveza, te je Predlog dostavio resornom skupštinskom odboru radi pribavljanja mišljenja.

Nakon razmatranja, Odbor nije imao primedbe i jednoglasno je dao pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.

Izvor: Press služba Skupštine Vojvodine, 23.03.2016.
Naslov: Redakcija