Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO: "EUTANAZIJA - DA ILI NE", 25. MARTA 2016. GODINE


U organizaciji Lekarske komore Srbije (LKS), u Beogradu je 4. marta 2016. godine, održan Okrugli sto "Eutanazija - da ili ne" u sklopu javne rasprave povodom Prednacrta Građanskog zakonika.

Cilj Okruglog stola bio je da predstavnici etičkih odbora Komore predoče stručnoj javnosti svoje usvojene zaključke o ovom osetljivom pitanju, ali i da se čuju mišljenja predstavnika pravnog i civilnog sektora, Udruženja pacijenata, kolega iz Srpskog lekarskog društva i međunarodnih nevladinih organizacija.

Prema podacima dostupnim javnosti, najvažnije svetske lekarske organizacije CPME (Stalni komitet evropskih lekara) i WMA (Svetska lekarska organizacija) smatraju eutanaziju "neetičkim činom", dok je Evropski parlament je 2012. godine doneo Rezoluciju koja zabranjuje eutanaziju. Ipak, eutanazija je zakonom regulisana i dopuštena u Švajcarskoj, Holandiji, Luksemburgu, Belgiji i saveznim državama SAD - Vašington, Oregon i Montana (u ostalima nije), kao i u Kanadi, a u pripremi je usvajanje odredbi o pravu na tzv. pasivnu eutanaziju u Francuskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

U našoj zemlji, Prednacrt Građanskog zakonika sa odredbama o eutanaziji - u strogo određenim slučajevima i isključivo vezanim za pasivnu eutanaziju - je na javnoj raspravi. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije podržava što širu i sadržajniju javnu raspravu o ovom za lekarstvo i pravosuđe osetljivom pitanju, uključivanje stručne i što šire javnosti u donošenje konačne odluke.

Nastavak debate o eutanaziji, u organizaciji LKS, zakazan je za 25. mart 2016. godine, sa početkom u 13 časova, u Hotelu M, Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd.

Na skupu će govoriti direktor LKS, prim. dr Vesna Jovanović, dr Slavica Mladenović – Đurović, predsednik PO za medicinsku etiku i prof. dr Mladen Prvulović, predsednik Etičkog odbora LKS.

Izvor: Redakcija, 23.03.2016.