Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONODAVNI OKVIR ZA RUDARSTVO: Precizna regulativa u skladu sa svetskim standardima, stabilna i ujednačena dugoročna politika i adekvatan poresko-pravni okvir


Upravljanje i strateško planiranje istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina predstavlja nezaobilazni element u svakoj, pa i našoj nacionalnoj ekonomiji, rekao je potpredsednik PKS Nemanja Žugić na skupu o kvalitetnom zakonodavstvu u rudarstvu.

Od zakona o rudarstvu očekujemo da se precizno definišu uslovi poslovanja u ovoj oblasti po savremenim standardima koji vladaju u Evropi i svetu, rekao je on, otvarajući stručni skup, koji su organizovale PKS, Ambasada Kanade u Beogradu i Kanadsko-srpsko poslovno udruženje CANSEE.

Ambasador Kanade u Srbiji Filip Pinington rekao je da je imao prilike da se uveri u kapacitet rudarskog sektora u Srbiji tokom posete Boru. Srbija ima dugu rudarsku tradiciju, a razvoj tog sektora može značajno da doprinese otvaranju novih radnih mesta, naročito u manje razvijenim delovima zemlje, rekao je ambasador Pinington, podsećajući da je savremeno rudarstvo delatnost koja stvara dobro plaćene poslove za visoko i srednje obrazovanu radnu snagu.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Saša Tanacković ukazao je na mere i aktivnosti u oblasti mineralne politike i na sprovođenje zakonske regulative, koje su pretpostavka za investiranje u rudarsku industriju Srbije.

Na stabilnosti ambijenta u kome se obavljaju mineralna istraživanja u rudarstvu insistirao je i ugledni stručnjak iz Kanade Majkl Doget u prezentaciji na temu "Pronalaženje ravnoteže: Vladina politika i privlačenje stranih ulaganja u rudarskom sektoru". On je izneo da prema statistikama, prosečan period od istraživanja do početka eksploatacije rude iznosi 26 godina, zbog čega je kompanijama potrebna uravnotežena politika države u ovoj oblasti tokom dužeg perioda. Podtsticajna državna politika ne ogleda se samo kroz zakon o rudarstvu, već i kroz klimu za strane investitore, monetarnu i fiskalnu politiku, zaštitu stečenih prava, poreze na proizvodnju, prihod i dobit i kroz iznos rudne rente.

Dobit kompanija zavisi od brojnih činilaca, među kojima je i poreski sistem. U svetskim razmerama, nacionalni poreski sistemi generišu povraćaj vrednosti u rasponu od 15 pa i do 80 odsto, i u tom kontekstu poreski sistem u Srbiji je negde na sredini lestvice, rekao je profesor Doget. On je ukazao da stopa rente ipak nije tako povoljna i da se ona mora definisati u iznosu u kome neće ugoroziti investicije.

Srbija ima dobru geološku situaciju, koja je uslov za dolazak investitora i staru rudarsku industriju, tako da može da privuče nove investitore, i domaće i svetske, koji će otvoriti nova nalazišta i nove rudnike, zaključio je Doget. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 23.03.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print