Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ŠEF KANCELARIJE SVETSKE BANKE TVRDI DA SRBIJA IMA NAJVIŠE DEVET MESECI ZA REFORME


Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen ocenio je danas da niko više neće verovati u reforme u Srbiji ako se one ne dese u narednih šest do devet meseci.

"U slučaju da vlada dogovori program sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, i onda ga ne sprovede za najviše devet meseci, ja više ne mogu da branim zemlju pred direktorima SB", rekao je Verheijen u intervjuu za Politiku.

Verheijen je podsetio da je SB u junu poručila da Srbija nije u neposrednoj opasnosti od bankrota u narednih šest meseci do godinu dana, ali da je dodatno vreme kupila rebalansom budžeta.

Prema njegovim rečima, na taj način Srbija je dobila dodatno vreme i sada za reforme ima još šest odnosno najviše devet meseci.

"Ako se ne dese u tom periodu, niko više neće verovati da će ih uopšte biti", rekao je on i dodao da je "vrlo opasno ako nestane politički kredibilitet".

  • Verheijen je ocenio da je Srbija jedina zemlja koja je tokom krize povećala broj zaposlenih u javnom sektoru i koja, među zemljama EU i državama kandidatima ima najveći broj zaposlenih u toj sferi u odnosu na ukupan broj stanovnika.

"Na hiljadu stanovnika u javnom sektoru zapošljavate 20 ljudi više nego Crna Gora, .. u srcu državne uprave - zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti zapošljavate ih 580.000. Malo veće zemlje, poput Mađarske, Češke, Belgije zapošljavaju između 230 i 400 hiljada radnika", naveo je on.

  • Prema njegovim rečima, način na koji se plate isplaćuju u javnom sektoru u Srbiji nije ni transparentan ni efikasan.

"Ljudi za isti posao dobijaju različite pare, a rezultati Srbije u obrazovanju zdravstvu i efikasnosti javnih investicija daleko su iza zemalja koje na to troše znatno manje", naveo je on i dodao da Srbija, ako se uporedi sa novim članicama EU i zemljama Balkana, izuzev Slovenije, najveći udeo BDP-a troši na plate u javnom sektoru.

  • Verheijen je ocenio da je bankrot 70 do 80 odsto preduzeća u resktrukturiranju neminovan.

Prema njegovim rečima, uz rešavanje problema državnih preduzeća, nužan je i novi zakon o planiranju i izgradnji koji bi pojednostavio proceduru za dobijanje građevinskih dozvola.

"Bez toga investitori neće moći da otvaraju nova radna mesta, Nacrt izmena tog zakona koji je vlada donela, neće pomoći u tome", rekao je on.

Upitan da li, uzimajući u obzir da u zemlji ima 760.000 nezaposlenih, da naplata PDV-a zaostaje, da novca nemaju ni građani ni privreda, pa samim tim i država, Svetska banka smatra da će se boljitak osetiti, 2015. godine kao što kaže prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, Verhejen je ukazao na primer Istočne Nemačke.

"To me je pitala i osoba koja je učestvovala u restrukturiranju preduzeća u Istočnj Nemačkoj. Rekao sam da se pozitivan efekat može očekivati za dve do tri godine. Istina je da im je trebalo pet do osam godina. Moramo biti brži jer pet do osam godina nemamo", kazao je šef kancelarije Svetske banke u Srbiji.

Izvor: Politika, RTV