Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: OSNOVNE ŠKOLE SE NE SMATRAJU LICIMA IZ ČLANA 9. STAV 1. ZAKONA O PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 9
  • Uprava carina: NOVI SISTEM ZA CENTRALIZOVANO PRAĆENJE RASPOLOŽIVOG STANJA BANKARSKIH GARANCIJA I GENERALNOG OBEZBEĐENJA OD 30.3.2014. GODINE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 592 i 593
  • Uprava carina: PRELAZAK NA NOVI SISTEM ZA CENTRALIZOVANO PRAĆENJE RASPOLOŽIVOG STANJA BANKARSKIH GARANCIJA I GENERALNOG OBEZBEĐENJA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 592 i 593
Izvor: Paragraf Lex