Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: U slučaju kršenja Zakona moguće je sklapanje sporazuma o priznanju prekršaja, koji postoje za sve, sem za najteže prekršaje. Sporazum je moguć samo pod uslovom da u prethodnoj godini nije bilo više od jednog prekršaja


Sporazum o priznanju prekršaja je moguć kada je neko ko je prekršio Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US) svestan svoje krivice, i želi brzo, zakonito i efikasno da reši problem. Predsednik prekršajnog suda u Beogradu, Milan Marinović, izjavio je da sporazumi postoje za sve prekršaje, sem za najteže.

Čak i ako je u pitanju vožnja pod dejstvom alkohola, moguće je sporazumno odgovarati za ovaj prekršaj.

Sporazum je moguć samo pod uslovom da u prethodnoj godini nije bilo više od jednog prekršaja.

Nakon prekršaja, intervencije saobraćajne policije i saslušanja potpisuje se sporazum. On se dobija u sudu i od suda, a ne na mestu – objasnio je Marinović.

U Beogradu je tokom prošle godine potpisano 36.000 sporazuma, mesečno oko 5.000.

Sporazumi su dobri jer su jeftiniji od plaćanja kazne, nema potrebe da građani ali i saobraćajni policajci dolaze u sud više puta, tako da je sve praktičnije. Pruža pogodnosti za sve one koji uredno izmiruju svoje obaveze, te su moguće i manje novčane kazne u odnosu na redovni postupak– rekao je Marinović.

Sporazum ima preventivni karakter, jer je moguće da se svakome dese greške. Sporazum se odnosi i na strane državljane koji imaju prebivalište u Srbiji, ali i na strance.

Ako se neko ne zadržava dugo u državi, vodi se skraćeni ili ubrzani postupak, ali je on isti za sve – rekao je Marinović.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 22.02.2017.
Naslov: Redakcija