Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA: Štediše iz perioda SFRJ da prijave potraživanja do 6. marta 2017. godine


Štediše koji su do 27. aprila 1992. godine imali deviznu štednju u bankama na teritoriji bivše SFRJ treba da prijave svoja potraživanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srbije.

Ministarstvo je pozvalo državljane bivših republika SFRJ koji su deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem u Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Poziv je upućen i državljanima Srbije koji su do tog dana deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem u Srbiji, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.

Rok za slanje prijava potraživanja devizne štednje je 6. mart 2017. godine, a o njima će odlučivati Uprava za javni dug u roku od 120 dana od dana podnošenja prijave.

Uz prijavu devizni štediša treba da podnese overenu kopiju lične karte, original uverenja nadležnog organa o promeni prebivališta, original devizne štedne knjižice, izjavu da svoju štednju nije preneo na drugo lice, potvrdu nadležnog organa bivših republika SFRJ o tome da štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje.

Izvor: Vebsajt Danas, 23.02.2017.
Naslov: Redakcija