Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA U DELATNOSTI OSIGURANJA KOJA SE ODNOSE NA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG POSREDNIKA ILI OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA U OSIGURANJU I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE TIH LICA, KAO I NA VOĐENJE REGISTARA O TIM LICIMA


Narodna banka Srbije, radi kvalitetnog obavljanja poslova u delatnosti osiguranja, ulaže svoje napore ka stvaranju uslova da se na moderniji, efektivniji i pristupačniji način uredi profesionalno usavršavanje distributera u osiguranju u Republici Srbiji i postigne veća pravna sigurnost u ovoj oblasti.

S tim ciljem, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 14. februara 2017. usvojio izmene i dopune dva podzakonska akta, i to Odluku o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017), koja stupa na snagu 25. februara 2017. godine, i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017), koja stupa na snagu 15. marta 2017. godine.

Najznačajniji očekivani efekti izmena i dopuna navedenih propisa su sledeći:

  • u skladu s novom Direktivom EU o distribuciji osiguranja, uporednom praksom i evropskim standardima u ovoj oblasti, modernizovana je oblast koja reguliše sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju;
  • jasno je utvrđena obaveza kontinuirane edukacije ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju kao uslov za obavljanje navedenih poslova, odnosno uvedene su odgovarajuće posledice za lica koja tu obavezu ne izvrše;
  • javnim registrom podataka koji će biti uspostavljen do 15. marta biće razdvojena aktivna i pasivna ovlašćena lica u svojstvu posrednika ili zastupnika u osiguranju, odnosno biće jasno vidljivo ko može da obavlja ove poslove, a ko ne.

Takođe, u vezi s navedenim izmenama, kao i radi dodatne pravne sigurnosti korisnika usluga u delatnosti osiguranja, kao jednog od najvažnijih zadataka Narodne banke Srbije, pozivaju se sva zainteresovana lica da redovno vrše pretragu i uvid u javni registar tržišnih učesnika, odnosno da poslove zaključuju samo s licima koja su u tom registru navedena kao aktivna, odnosno koja ispunjavaju propisane uslove i koja mogu obavljati poslove ovlašćenog posrednika ili ovlašćenog zastupnika u osiguranju.

Narodna banka Srbije će u odgovarajućem odeljku svoje internet prezentacije u narednom periodu objaviti detalje o načinu održavanja obuke i polaganju ispita, tako će sva lica koja imaju ili žele da steknu navedena zvanja moći da dobiju sve neophodne informacije.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 22.02.2017.
Naslov: Redakcija