Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETI PRAVILNICI O PORESKIM PRIJAVAMA ČIJA PRIMENA POČINJE 1. MARTA 2016. GODINE


Ministarstvo finansija donelo je šest pravilnika kojima su propisane poreske prijave koje će se od 1. marta 2016. godine podnositi isključivo u elektronskom obliku.

Ministarstvo je donelo:

Sastavni deo Pravilnika o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku je i novi Katalog vrste prihoda, kojim su šifre prihoda usklađene sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015).

Uskoro se očekuje i donošenje Pravilnika kojim će biti uređena poreska prijava koju podnosi fizičko lice koje ostvaruje prihode od lica koje nije obveznik plaćanja poreza po odbitku. Ova prijava podnosi se na Obrascu PP OPO.

Izvor: Redakcija, 23.02.2016.