Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETI PRAVILNICI O PORESKIM PRIJAVAMA ČIJA PRIMENA POČINJE 1. MARTA 2016. GODINE


Ministarstvo finansija donelo je šest pravilnika kojima su propisane poreske prijave koje će se od 1. marta 2016. godine podnositi isključivo u elektronskom obliku.

Ministarstvo je donelo:

  • Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016);
  • Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016);
  • Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016);
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016);
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016);
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016).

Sastavni deo Pravilnika o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku je i novi Katalog vrste prihoda, kojim su šifre prihoda usklađene sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015).

Uskoro se očekuje i donošenje Pravilnika kojim će biti uređena poreska prijava koju podnosi fizičko lice koje ostvaruje prihode od lica koje nije obveznik plaćanja poreza po odbitku. Ova prijava podnosi se na Obrascu PP OPO.

Izvor: Redakcija, 23.02.2016.