Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD U BEOGRADU: U 2015. godini smanjen ukupan broj predmeta u radu za 72 odsto


Apelacioni sud u Beogradu je tokom 2015. godine potpuno savladao priliv predmeta i istovremeno rešio veliki broj starih slučajeva, odnosno starijih od dve godine, pa je u odnosu na ukupan broj predmeta u radu zabeležio smanjenje za 72,59 odsto.

U prethodnoj godini ovaj sud je ukupno u radu imao 31.038 predmeta, a rešio je 22.531 predmet, tako da je u 2016. godinu ušao sa 8.507 nerešenih predmeta u svim materijama.

Apelacioni sud je u 2015. godini rešio 16.296 predmeta koji su po datumu podnošenja inicijalnog akta stariji od dve godine, navodi taj sud i napominje da je takođe, rešen i veliki broj starih predmeta po datumu prijema.

Zbog broja starih predmeta koji u ovaj sud svakodnevno stižu, ovaj sud je najavio da će i u 2016. godini nastaviti da preduzima mere kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svima koji traže zaštitu svojih prava kako pred tim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod njegovu nadležnost.

Apelacioni sud je u 2015. godinu ušao sa 11.235 nerešenih predmeta, a zatim u toku godine primio još 19.803 novih predmeta, pa je ukupno u radu u svim materijama imao je 31.038 predmeta.

Od ukupnog broja rešenih predmeta, 13.523 predmeta je pravnosnažno okončano, od čega je 9.621 predmet iz građanske materije i 3.902 predmeta iz krivične materije.

 U toku prošle godine taj sud je u 4.216 predmetu iz građanske materije ukinuo prvostepenu odluku i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, dok je takvu odluku doneo u 944 predmeta iz krivične materije.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 107,68 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 22,79, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 25,93.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.02.2016.
Naslov: Redakcija