Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI: Revidiran spisak psihoaktivnih kontrolisanih suspstanci


Pravna baza Paragraf Lex

Na predlog Nacionalnog centra za kontrolu trovanja sa VMA, Komisija Vlade Republike Srbije je po hitnom postupku donela odluku o izmeni Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014), kojom se dodatno proširuje spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, a čije je usvajanje u proceduri.

Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance će raditi na redovnom ažuriranju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci zbog sve veće učestalosti pojave novih psihoaktivnih supstanci, čija će upotreba i prodaja biti zabranjene.

Podsećamo, u poslednjih 6 nedelja 25 mladih je zatražilo pomoć Nacionalnog centra za kontrolu trovanja na Vojnomedicinskoj akademiji jer su koristili biljni tamjan kao legalnu "zamenu" za marihuanu. Svi oni naveli su da su konzumirali, najčešće pušenjem, biljni tamjan, beli slez, crnu travu, "šarp bluberi". 

Izvor: Vebsjat Ministarstva zdravlja, 23.02.2015.