Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI: Poverenik - podzakonski akt nije osnov za obradu podataka o ličnosti - sledi inicijativa za izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru


Pravna baza Paragraf Lex

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad Republičkim geodetskim zavodom a povodom primene odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Povod za pokretanje postupka je primena Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US) tačnije s njim u vezi primena Pravilnika o izradi i održavanju katastra nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 46/99) koji, kao sastavni deo sadrži i obrasce čija je sadržina kasnije javno dostupna, a koji pored ostalog sadrže podatke o ličnosti i to: matični broj lica, prezime, ime, ime jednog roditelja, prebivalište i adresu.

Ne dovodeći u pitanje, već naprotiv podržavajući, načela javnosti, pouzdanja i pravne sigurnosti, koje Zakonom o državnom premeru i katastru treba da promoviše i obezbeđuje, poverenik smatra da je nesporno da se to ne može obezbediti primenom navedenog Pravilnika.

Obrada podataka o ličnosti se, shodno odredbi člana 42. Ustava, uređuje zakonom. Nikakav pravilnik (pa razume se ni pomenuti, koji je donet još 1999. dakle celu deceniju pre stupanja na snagu i Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), ne može predstavljati valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. Isto tako, polazeći od toga da je svrha obrade ličnih podataka pravna sigurnost u imovinsko-pravnim odnosima neophodno je oceniti da li se ista može ostvariti i javnom dostupnošću manjeg broja podataka o ličnosti od onog koji je danas dostupan.

Po okončanju postupka nadzora Poverenik će u svakom slučaju uputiti inicijativu nadležnom ministastvu građevinarstva, saobraćaja i infrasturkture da se odgovarajućim izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru otvorena pitanja urede na način koji bi bio u skladu sa Ustavom Srbije.

Izvor: Vebsajt poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 23.02.2015.