Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS: Završena načelna rasprava o izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa


Pravna baza Paragraf Lex

Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o predloženim izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, a podnete amandmane pretresaće u sredu, 25. februara.

Važećim zakonom predviđeno je da se overe potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta obavljaju samo kod javnih beležnika, a izmenama je predloženo da se taj rok pomeri na 1. januar 2017. godine.

Poslanici opozicije kritikovali su izmene, smatrajući ih dokazom da javnobeležnička služba nije u potpunosti uspostavljena, i da Ministarstvo pravde i Vlada Srbije "nemaju nikakvu koncepciju u pogledu uvođenja javnobeležničkog sistema".

O predloženim zakonskim izmenama raspravlja se na predlog sedam poslanika, koji ga obrazlažu time da javno beležnička služba u ovom momentu ne funkcioniše u punom obimu i da građani ne treba da trpe zbog toga, zbog čega je predloženo donošenje zakona po hitnom postupku.

Izvor: Tanjug, 23.02.2015.