Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MMF ODOBRIO NOVI TROGODIŠNJI ARANŽMAN IZ PREDOSTROŽNOSTI: Program je baziran na tri osnovna stuba: ozdravljenje javnih finansija, unapređenje stabilnosti i fleksibilnosti finansijskog sektora i sprovođenje sveobuhvatnih strukturnih reformi


Pravna baza Paragraf Lex

NBS povodom odobravanja aranžmana najavila pokretanje više inicijativa s ciljem daljeg jačanja supervizorskog i regulatornog okvira, između ostalog dijagnostičko ispitivanje banka i rad na okviru za rešavanje pitanja problematičnih banka i kredita

Bord izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio Srbiji trogodišnji stend baj aranžman vredan oko 1,2 milijarde evra, koji je, prema želji srpskih vlasti aranžman iz predostrožnosti, objavljeno je na sajtu MMF-a.

Program je, kako je navedeno, baziran na tri osnovna stuba: ozdravljenje javnih finansija, unapređenje stabilnosti i fleksibilnosti finansijskog sektora i sprovođenje sveobuhvatnih strukturnih reformi.

Na ovaj način, navodi se u saopštenju, formiraće se solidna osnova za otvaranje novih radnih mesta i povratak zemlje na održivu putanju rasta.

"Program podrške MMF-a nudi priliku vlastima da vrate javni dug na održiv nivo, ponovo uspostave ravnotežu makroekonomskih politika, povećahju otpornost finansijskog sektora, unaprede kompetitivnost i potencijal za rast u srednjem roku", rekao je prvi zamenik generalnog direktora i vršilac dužnosti predsedavajućeg Dejvid Lipton.

On je podsetio da Srbija ima visok i i dalje rastući javni dug, što zahteva fiskalnu konsolidaciju u narednom periodu. Fiskalni paket Vlade Srbije, kojem je cilj da vrati javni dug u odnosu na BDP na silaznu putanju do 2017. godine ocenio je kao prikladan, dodavši da će reforma javnih preduzeća, posebno velikih, biti od velikog značaja za smanjivanje državne pomoći i ograničavanja budžetskog opterećenja.

Fiskalni program će takođe biti podržan i poboljšanjem upravljanja javnim finansijama.

Lipton je naveo i da fiskalna kosolidacija stvara prostor za postepeno monetarno popuštanje, koje će podržati domaću tražnju, nakon što država povuče fiskalne stimulanse. "Tempo prilagođavanja monetarne politike bi trebalo da uzme u obzir eksterne finansijske uslove i povećanih inflatornih očekivanja. Fleksibilnost kursa u velikoj meri štiti Srbiju od spoljnih šokova, a intervencije na međunarodnom deviznom tržištu trebalo bi da ostanu ograničene na ublažavanje preterane kolebljivosti kursa", naveo je on.

Očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i jačanje njegove otpornosti će obezbediti ekonomski oporavak, tvrdi on, a posebna dijagnostička ispitivanja banaka bi trebalo da obezbede da banke ostanu "zdrave". "Sveobuhvatna strategija za rešavanje visokog udela nenaplativih kredita bi pomogla da se očiste bilansi banaka i unapredi finansijsko posredovanje. Nedavno promenjena regulativa vezano za bankarski sektor poboljšaće efikasnost sistema i ublažiti fiskalne rizike", rekao je Lipton u saopštenju.

Narodna banka Srbije objavila je, očekujući potpisivanje trogodišnjeg stend baj aranžmana sa MMF-om, da će, u skladu sa aktivnostima koje su programom planirane, pokrenuti više inicijativa s ciljem daljeg jačanja supervizorskog i regulatornog okvira. "Pokrenućemo inicijativu u cilju unapređenja okvira za rešavanje pitanja problematičnih banaka, kao i preduzimanja aktivnosti na rešavanju pitanja visokog nivoa problematičnih kredita u sistemu", objavila je centralna banka na svom sajtu.

Značajan deo programa će se, kako je navedeno, odnositi na sprovođenje tzv. posebnih dijagnostičkih ispitivanja banaka koje posluju u Srbiji, u saradnji sa MMF-om.

Način na koji će se to raditi biće metodološki uporediv sa onim koji sprovodi Evropska centralna banka kao jedinstveni supervizor za EU. "Ključni metodološki aspekti i obuhvat dijagnostika će biti definisani i dogovoreni u saradnji sa MMF-om. Fokisiraće se prevashodno na to da banke primene Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), uključujući i promovisanje primene međunarodnih standarda procena prilikom procene nepokretnosti".

Imajući u vidu značajno učešće problematičnih kredita u bilansima banaka, NBS navodi da u tom smislu očekuje značajne koristi od zajedničke aktivnosti sa MMF-om.

To pre svega kada je reč o proveri kvaliteta aktive baziranoj na jedinstvenoj metodologiji sa fokusom na MSFI i lokalnoj regulativi, a koja će uzimati u obzir karakteristike domaćeg tržišta i predstavljaće značajan doprinos inicijativi za sveobuhvatno rešavanje pitanja problematičnih plasmana.

Uz rešavanje pitanja loših kredita, centralna banka navodi da se od dijagnostičkih ispitivanja očekuje da omoguće i značajno povećanje transparentnosti bilansnih pozicija banaka sa aspekta njihovog vrednovanja u skladu sa MSFI.

Takođe, očekuje se da će omogućiti i sagledavanje eventualnih potreba za dodatnim kapitalom kod pojedinih banaka, uključujući rano uočavanje potrebe za efektivnom i pravovremenim restrukturiranjem određenih banaka u skladu sa novim okvirom za restrukturiranje banaka na osnovu nedavno izmenjenog Zakona o bankama i generalno jačanje poverenja u finansijsku poziciju domaćih banaka i kapacitete supervizora da efektivno, korektivno i blagovremeno nadzire bankarski sistem. "Sva iskustva iz dijagnostičkog ispitivanja će biti iskorišćena i za identifikovanje potreba za daljim unapređenjem regulative i procesa supervizije", navodi NBS.

Izvor: Tanjug, 23.02.2015.