Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU: Uskoro će biti formirana radna grupa Ministarstva pravde za izradu Predloga


Brojna pravnička strukovna udruženja su upozoravala na protivrečnost, nedoslednost, pa i neustavnost pojedinih odredbi novog Zakonika o krivičnom postupku.

Najkonkretnije u primedbama je bilo Udruženje tužilaca Srbije koje ih je formulisalo u dokumentu koji su poslali Ministarstvu pravde. Njihove zamerke je uvažila Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa.

Kako za Pravo Danas kaže Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, u najskorije vreme će biti formirana radna grupa Ministarstva pravde koja bi trebalo da navedene nedostatke ispravi preko predloga izmena ZKP-a.

"Novi tip krivičnog postupka, nejasne i međusobno protivurečne norme, koncepcijska nedoslednost Zakonika, doveli su do neujednačenog postupanja sudova, javnih tužilaštava, kao i do kolebanja sudske i tužilačke prakse u pogledu mnogih pravnih pitanja, čak i onih koja su, pre toga, dugi niz godina bila van svakog sporenja", obrazloženje je kojim Udruženje tužilaca Srbije potkrepljuje nužnost promene ZKP-a.

U dokumentu koji će poslužiti Ministarstvu pravde kao putokaz u izmenama ZKP-a se iznosi niz zamerki na postojeći zakon koji reguliše ovu materiju.

U prvom planu se ističe potencijalna neustavnost pojedinih normi.

  • Novi ZKP predviđa da javni tužilac u toku istrage samostalno raspravlja i odlučuje o sumnji koja je bila razlog za pokretanje postupka, što je protivno ustavnoj normi koja određuje da sud raspravlja o osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka. Ustavnost ove odredbe je dodatno dovedena u pitanje pošto, kako se u dokumentu navodi, ne postoji niti jedan vid sudske kontrole odluke tužioca da pokrene ili obustavi istragu.
  • Tužioci imaju primedbu na pojedine, prema njihovom tumačenju, protivrečne odredbe zakona. Pa tako smatraju suvišnim razdvajanje krivičnog postupka i krivičnog gonjenja, koje je, kako se navodi, veštačko i unosi konfuziju.
  • Dodatno, novi Zakonik snižava prag sumnje za zadržavanje osumnjičenih u odnosu na prethodni Zakonik. Prema važećem ZKP-u, dovoljno je postojanje nagoveštaja (osnova sumnje) da je neko izvršio krivično delo i da ta osoba, bez dodatnih uslova, bude zadržana.

Ove, ali i brojne druge nedostatke postojećeg ZKP-a radna grupa Ministarstva pravde će izmenama zakona pokušati da ispravi. 

Izvor: http://www.danas.rs, V. Jeremic

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: