Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U NOVOM OBRASCU PORESKOG BILANSA NAJVAŽNIJA NOVINA JE NAČIN ISKAZIVANJA PODATAKA O PRIHODIMA I RASHODIMA OSTVARENIM U TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 20/2014 i primenjuje se na utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2013. godinu. U Pravilniku su objavljeni obrasci:

PB 1 - PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

OK - OGRANIČENJE KAMATE KOD DUGA POVEZANOM LICU

PK - PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

SU - SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA

SI - SRAZMERNO STEČENA IMOVINA STATUSNOM PROMENOM

ANEKS OBRASCA PB 1 - OBRAČUN PORESKOG KREDITA

ANEKS 1 OBRASCA PB 1 - OBRAČUN PORESKOG KREDITA

IPD - IZJAVA O DOBITI OSTVARENOJ U DRUGOJ DRŽAVI IZ KOJE JE ISPLAĆENA DIVIDENDA I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT I POREZU PO ODBITKU NA DIVIDENDE IZ ČLANA 52. ZAKONA

IPD-1 - IZJAVA O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU NA KAMATE, AUTORSKE NAKNADE, NAKNADE PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI I DIVIDENDE IZ ČLANA 53A  ZAKONA

KPB - KONSOLIDOVANI PORESKI BILANS

NAJVAŽNIJA NOVINA JE NAČIN ISKAZIVANJA PODATAKA O PRIHODIMA I RASHODIMA OSTVARENIM U TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

U odgovarajućim poljima iskazuju se obračunati prihodi i rashodi po osnovu transfernih cena, ali se ne iskazuju obračunati prihodi i rashodi po tržišnim cenama, odnosno cenama „van dohvata ruke“ (što je bio slučaj sa prethodno važećim obrascem).

Pod rednim brojem 50. Obrasca PB 1, iskazuje se zbir konačnih korekcija transfernih cena koji je utvrđen u zaključku izveštaja o transfernim cenama.

Izvor: Paragraf Lex