Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 20 OD 21.2.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
 • PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI PREDUZETNICI U PORESKOM BILANSU ISKAZUJU TRANSFERNE CENE
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KUVAJT
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PANAMI NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MEKSIKO SITIJU
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PANAMI NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MEKSIKO SITIJU
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI EL SALVADOR, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MEKSIKO SITIJU
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOREJI
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „EVROPSKO PRVENSTVO U VESLANJU SRBIJA 2014”
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USKLAĐIVANJE AKTIVNOSTI PREDSEDAVANJA REPUBLIKE SRBIJE ORGANIZACIJOM ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU (OEBS)
 • ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LIBAN
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA „MREŽA MOST” ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST „PANORAMA” ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”, PANČEVO
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS”, NOVI SAD, 05 BROJ 023-1351/2014
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS”, NOVI SAD, 05 BROJ 023-1352/2014
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U AGENCIJI ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2014. GODINE
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 50 DINARA
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 50 DINARA
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-882/2010 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE
Izvor: Paragraf Lex