Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2014: • Na kraju školske 2013/2014. godine učenik će moći da ostvari najviše 16 bodova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, najviše 16 bodova iz matematike i najviše 8 bodova na kombinovanom testu •

OBLIKOVANJE JAVNE NABAVKE USLUGA MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA

IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
Putanja dokumenta: /Old/komentari/k2014_02/k02_0110.htm

PRIZNAVANJE BODOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I SADRŽINA PORTFOLIJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RADU

IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA

Izvor: Paragraf Lex