Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANO TREĆE U NIZU SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU"


U Nišu je 23. januara 2020. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, održano treće u nizu savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu."

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci i saradnici kompanije Paragraf, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Savetovanje je otvoreno kratkim izlaganjem predstavnika kompanije Paragraf o prednostima digitalne kancelarije i obavezi izdavanja elektronske fakture, elektronskom dokumentu i elektronskom poslovanju.

Zatim je usledilo predavanje Ivana Stevovića, ovlašćenog revizora, na temu sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na novine u primeni računovodstvenih propisa, vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja, sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja, kao i dostavljanje i registraciju finansijskih izveštaja.

Nakon toga, reč je uzeo Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" posvećujući predavanje utvrđivanju poreza na dobit za 2019. godinu, sa naglaskom na sledeće teme:

  • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
  • Obračunavanje poreske amortizacije
  • Kapitalni dobici i gubici
  • Priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke vrednosti potraživanja
  • Poreski podsticaji
  • Transferne cene
  • Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika.

Savetovanje je bilo namenjeno finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, kao i svim ostalim licima koja primenjuju poreske i računovodstvene propise u svom poslovanju.

Naredno savetovanje će biti održano u Zaječaru - 24. januara 2020. (petak) - Timočki Omladinski Centar.

Izvor: Redakcija, 23.1.2020.