Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Firma koja organizuje igre na sreću na automatima mora da ima osnovni kapital od 250.000 evra, a u banci depozit od 500 evra po automatu


Nacrtom zakona o igrama na sreću povećavaju se obaveze priređivača kada je u pitanju odgovorno klađenje, ograničava se prevelika prisutnost objekata za igre na sreću i uvode stroža pravila pri reklamiranju.

Osim toga, za učesnike u ovoj industriji povećavaju se takse i garancije čime priređivanje igara na sreću postaje znatno skuplje, a država će da ubira veći prihod. Priređivači se, međutim, nadaju da će pre konačnog usvajanja Vlada imati razumevanja i ipak ublažiti ovako teške mere po njih.

Iako priređivači kažu da im nove zakonske odredbe otežavaju poslovanje, shvataju da je uvođenje nekih mera bilo nužno kako bi se obezbedili veći budžetski prilivi i zaštitilo stanovništvo od preterane izloženosti objektima u kojima se priređuju igra ne sreću.

U Ministarstvu finansija ističu da rešenja koja su predložena Nacrtom zakona omogućavaju bolje uređenje tržišta igara na sreću, efikasniju kontrolu i primenu zakonskih ovlašćenja, harmonizaciju zakonodavstva Republike Srbije sa međunarodnim standardima iz ove oblasti, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i povećanje prihoda budžeta Republike Srbije. Predloženi tekst Nacrta zakona usklađen je sa direktivama EU i preporukama i standardima međunarodnih organizacija. Takođe, u Ministarstvu ističu da se pored sprovođenja zabrane učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću i obaveze sprečavanja bolesti zavisnosti, sada propisuju i obaveze priređivača u smislu društveno odgovornog priređivanja igara na sreću a tiču se rastojanja između kladionica, automat klubova i igračnica.

Većina priređivača igara na sreću je saglasna u tome da nova zakonska rešenja idu u pravcu smanjenja sivog tržišta što je, ističu, svima u interesu.

Direktor Udruženja priređivača igara na sreću Rade Karan kaže da se Nacrtom zakona otežavaju i poskupljuju uslovi poslovanja priređivača. On dodaje da, i pored toga što najavljeno rastojanje između objekata od 200 metara ne ide na ruku priređivačima, razumeju nameru Vlade da tom merom pojačaju prevencija maloletničkog klađenja.

Predlagači nacrta naglašavaju i da će predviđena opterećenja priređivača igara na sreću u smislu propisane visine stopa za obračunavanje naknade za priređivanje, minimalnog mesečnog iznosa naknade za priređivanje, neophodne visine iznosa osnovnog kapitala, kao i minimalnog iznosa namenskog depozita, odnosno bankarske garancije radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenju obaveza po osnovu dospelih naknada, doprineti stabilnosti i povećanju prihoda budžeta Republike Srbije.

Neke od glavnih novina tako su visine naknade koju će ubuduće plaćati priređivači, kao i depozita kojima će garantovati isplate. Vlada može da da najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnicama, a može da je dobije firma čiji je osnovni kapital najmanje milion evra.

U odnosu na postojeće zakonsko rešenje, minimalni iznos osnovnog kapitala veći je za priređivače posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću - klađenje za po 100.000 evra, a ukoliko priređivač igre priređuje u sva tri sektora na automatima, klađenje i onlajn kumulativni osnovni kapital koji mora da ima iznosi 750.000 evra.

Firma koja organizuje igre na sreću na automatima mora da ima osnovni kapital od najmanje 250.000 evra, a da bi garantovala isplatu, u banci mora da ima depozit od 500 evra po automatu. Klađenje može da organizuje firma čiji je osnovni kapital najmanje 250.000 evra. Radi osiguranja isplate dobitaka u banci, očekuje se da ima namenski depozit u iznosu od 300.000 evra. Svakog dana u kome se priređuju igre mora da obezbedi depozit u blagajni u iznosi od najmanje 10.000 evra.

Nacrtom zakona propisuje se veći iznos namenskog depozita, odnosno bankarske garancije koji priređivači posebnih igara na sreću moraju da imaju u banci radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu dospelih naknada.

Za posebne igre na sreću na automatima, sa 300 evra na 500 evra po automatu, odnosno 1.000.000 evra (sada 600.000 evra) za priređivača koji poseduje najmanje 2.000 automata. Za klađenje, sa 3.000 evra na 5.000 evra po kladionici, odnosno 1.500.000 evra za 300 i više kladionica. Za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije sa 150.000 na 300.000 evra.

Izvor: Vebsajt Blic, M.T., 16.01.2020.
Naslov: Redakcija