Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: U prvih šest meseci primene Zakona, razmotreno je više od 20.000 slučajeva nasilja u porodici, određeno 7.000 hitnih mera i urađeno preko 4.000 individualnih planova zaštite žrtava


Za nepunih sedam meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) na teritoriji mahom centralnih opština u Beogradu, 141 nasilnik je bio udaljen iz svog doma ili mu je izrečena zabrana prilaska žrtvi.

Prema podacima Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, najviše izrečenih pomenutih hitnih mera bilo je na opštini Palilula - 62, zatim na opštini Zvezdara - 26, sledi Stari Grad sa 23 hitne mere, zatim Vračar sa 19 i Savski venac sa 11.

Hitne mere udaljenja iz porodičnog doma do 30 dana i/ili zabrana prilaska žrtvi izricane su prema potencijalnim učiniocima krivičnog dela, budući da se na ovaj način postupa u cilju sprečavanja eskalacije nasilja koje bi rezultiralo krivičnim delom i pokretanjem krivičnog postupka.

Prvo osnovno tužilaštvo na svom sajtu je detaljno ukazalo kako se u praksi sprovodi Zakon u cilju pružanja sveobuhvatne podrške žrtvi nasilja - koordiniranom saradnjom, redovnim i vanrednim sastancima državnih organa uz koordinaciju tužilaštva, a radi istraživanja i praćenja slučajeva prijavljenog porodičnog nasilja.

Tako je od 1. juna za teritoriju Palilule održan 21 sastanak grupe za koordinaciju, a grupa je izradila 143 individualna plana za zaštitu i podršku žrtvama.

Na teritoriju Zvezdare održano je 16 sastanaka i izrađeno je 62 individualna plana za žrtve, na Vračaru je bilo 19 sastanaka i 233 individualna plana, na teritoriji Savskom vencu 14 sastanaka i 86 individualnih planova i na teritoriji Starog grada održano je 14 sastanaka i izrađeno je 75 individualnih planova zaštite i podrške.

Na sastanke radne grupe, koji se zakazuju najmanje dva puta mesečno, predsedavajući - zamenik javnog tužioca, pored predstavnika centara za socijalni rad i policije pozivao je i žrtve, lekare, psihologe, psihijatre, predstavnike vaspitnih ustanova, direktore škola i pedagoge.

Na sastancima se diskutuje o svim prijavljenim slučajevima nasilja bez obzira da li se radi o krivičnim prijavama nadležne policijske stanice, izveštajima o intervenciji određene policijske stanice ili izveštajima Gradskog centra za socijalni rad.

Jedan od primera efikasnog delovanja grupe za koordinaciju bila je dobro koordinisana akcija policijskih službenika i radnika Gradskog centra za socijalni rad.

Naime, kako navodi tužilaštvo, nakon što je završeno viđanje deteta u kontrolisanim uslovima u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad na Zvezdari, policijski službenici su jedno lice za kojim je bila raspisana potraga, priveli u tužilaštvo kako bi bio saslušan u svojstvu osumnjičenog.

Ovakvo postupanje je dogovoreno na samom sastanku grupe za koordinaciju gde je došlo do ukrštanja informacija o kretanju osumnjičenog prilikom diskutovanja individualnog plana zaštite i podrške žrtvi, navodi tužilaštvo.

U pojedinim predmetima primenjen je "forenzički intervju" poseban način ispitivanja posebno osetljivih svedoka, maloletnih lica u saradnji sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine kada je angažovana jedinica za podršku deci u krivičnom postupku.

Postupci u ovom tužilaštvu u kojima je primenjen forenzički intervju završeni su zaključivanjem Sporazuma o priznanju krivičnog dela sa okrivljenima, napomenulo je tužilaštvo.

Inače, prema podacima Ministarstva pravde s kraja decembra, u prvih šest meseci primene novog Zakona, na teritoriji Srbije razmotreno je više od 20.000 slučajeva nasilja u porodici, određeno je 7.000 hitnih mera i urađeno je preko 4.000 individualnih planova zaštite žrtava nasilja u porodici.

Izvor: Vebsajt RTS, 22.01.2018.
Naslov: Redakcija