Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Penzionerima koji žele da tuže državu zbog smanjenja penzija, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica obezbediće besplatnu pravnu pomoć


Pravnu pomoć onima koji budu tužili državu zbog smanjenja penzija obezbeđuje Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS). Do sada su se, kako kažu, uključile 22 advokatske kancelarije. U sudskim postupcima sve do Suda za ljudska prava u Strazburu i Komiteta za ekonomska i socijalna prava u Briselu, oštećene će zastupati advokati bez naknada do pozitivnog završetka postupaka.

Prema tvrdnjama Jovana Tamburića, predsednika USPVLS, ukupna šteta za budžet, odnosno poreske obveznike biće veća nego da je država uzela kredit od 800-900 miliona evra pod najnepovoljnijim uslovima. U planu je i organizovanje protesta i narodne inicijative za stavljanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) van snage kako bi ponovo skrenuli pažnju javnosti i institucija u Srbiji na problem.

Zakon nije doneti da bi se obezbedila finansijska stabilnost države, nego pre svega da se pripremi reforma penzionog sistema u kojoj država neće biti garant stečenih prava po osnovu uplata u fond PIO, da se obezbedi veći profit poslodavcima i investitorima po osnovu manjeg izdvajanja zaposlenih za PIO i podele penzionera na bogate i siromašne, navode u USPVLS.

Oni smatraju da posle tri godine od donošenja i primene Zakona Ustavni sud odlaže ocenjivanje ustavnosti ovog propisa, radi sprečavanja obraćanja međunarodnim pravnim institucijama, jer, kako kažu, "da je Zakon ustavan, oni bi to sigurno brzo saopštili".

- Iako su donetim zakonima ugrožena i prava budućih penzionera, sindikati zaposlenih nisu reagovali - kaže Jovan Tamburić. - Zbog pravosudnog sistema u kojem ne može biti povraćaja neisplaćenih penzija bez odluka parničnih sudova, mogućim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) na štetu ostvarenih prava, a vođeni negativnim iskustvom vojnih penzionera kada su nam sudovi bez osnova sudili zastarevanja za potraživanja po osnovu penzija, starija od tri godine, pokrenuli smo kampanju "Stavimo tačku na pljačku".

Krajnji cilj kampanje je prestanak važenja Zakona i povraćaj neisplaćenih delova penzije. Masovnim obraćanjem Fondu PIO na osnovu člana 29 i 30 Zakona o PIO penzioneri traže izdavanje uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih delova penzije.

Planiraju da se obrate i Državnom pravobranilaštvu sa predlogom za mirno rešenje spora sa državom, odnosno isplate neisplaćenih delova penzije sa kamatom, a na kraju planirano je i pokretanje postupaka pred parničnim sudovima.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 22.01.2018.
Naslov: Redakcija