Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUNARODNI SPORAZUMI O SOCIJALNOM OSIGURANJU: Sa 29 država su uređena prava priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja


Naša država ima sporazume o socijalnom osiguranju s 29 država i njima su uređena prava priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja.

Trenutno su potpisani sa Austrijom, Belgijom, BiH, Bugarskom, Velikom Britanijom, Danskom, Egiptom, Italijom, Kanadom, Kiprom, Libijom, Luksemburgom, Mađarskom, Makedonijom, Nemačkom, Norveškom, Panamom, Poljskom, Rumunijom, Slovačkom, Slovenijom, Turskom, Francuskom, Holandijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Češkom, Švajcarskom i Švedskom.

Zavod za socijalno osiguranje Republike Srbije vodi pregovore o socijalnom osiguranju, pravu iz socijalnog osiguranja, pravima, propisima iz zdravstvenog i penzijskog osiguranja, nezaposlenosti, zdravstvene zaštite. U programu Zavoda za socijalno osiguranje za ovu godinu navedeno je da će u martu biti organizovani razgovori organa za vezu Srbije i Francuske u oblasti penzijskog osiguranja. Biće razmatrana pitanja i problemi u vezi s primenom Konvencije o socijalnom osiguranju u oblasti penzijskog osiguranja. Istog meseca planirani su i razgovori organa za vezu Srbije i Rusije u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti, kao i naknade troškova sahrane. Za april je planiran seminar posvećen Pregovaračkoj grupi "Kretanje radnika", koji će u Beogradu organizovati Kancelarija atašea za socijalna pitanja ambasade Austrije i Zavoda za socijalno osiguranje.

U maju će biti razgovori organa za vezu Srbije i Nemačke u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i seminar posvećen pitanjima penzijskog osiguranja, u kojem će učestovati Zavod za penzijsko osiguranje Austrije, kao i predstavnici Nemačke, Slovačke i Mađarske.

Za jun su planirana tri sastanka. Organi za vezu Srbije i Grčke radiće na utvrđivanju dvojezičnih obrazaca za primenu novog Sporazuma o socijalnoj sigurnosti u oblasti penzijskih prava, zatim će se razgovarati o primeni Sporazuma o socijalnom osiguranju u oblasti PIO između Srbije i Crne Gore, a planiran je i 10. susret nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja država s prostora bivše SFRJ: Slovenija, Hrvatska, Makedonija, BiH, Crna Gora i Srbija. Posle letnje pauze, u septembru, održaće se 11. evropski kolokvijum u oblasti penzijskog osiguranja u Berlinu, zatim razgovori Srbije i Italije o problemima u primeni Sporazuma u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, kao i izmene dvojezičnih obrazaca za primenu sporazuma i zaključivanje Dogovora o elektronskoj razmeni podataka. Isto meseca održaće se i penzijski sporazum u organizaciji Penzijskog fonda Mađarske i Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti.

I za oktobar u planu Zavoda za socijalno osiguranje Srbije su tri međunarodna razgovora. Prvi je evaluacija Međunarodnih savetodavnih dana s Hrvatskom, na kojoj će biti razmatrani dosadašnji rezultati i dogovor o budućim aktivnostima, zatim isti razgovori s Austrijom i na kraju razmatranje pitanja u problema u primeni Sporazuma o socijalnom osiguranju u oblasti zdravstvenog osiguranja između Srbije i Slovenije. Pred kraj ove godine, u novembru, u planu je razmatranje dogovora s Mađarskom, zatim sastanak penzijskih fondova Slovačke, Austrije, Mađarske i Srbije i razgovori a glavnim savezom austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na tom sastanku biće razmotrena i pitanja i problemi u primeni Sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Austrije i Dogovora o elektronskoj razmeni podataka u oblasti socijalnog osiguranja između dve države.

Naši državljani koji su radni vek, ili njegov deo, proveli u nekoj o država s kojima Srbija nema potpisane sporazume, moraju sami da se obrate najbližim filijalama Fonda PIO, i to prema mestu prebivališta. Zahtev podnet u jednoj državi smatra se zahtevom za penziju u svim zemljama gde osiguranik ima staž.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Ljubinka Malešević, 23.01.2018.
Naslov: Redakcija