Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave nastavniku zbog čega dete ne dolazi u školu, a u roku od osam dana da donesu i zvanično opravdanje za izostajanje deteta sa nastave. Propisana kazna za ovaj prekršaj je od 5.000 do 100.000 dinara. Ako se kazna ne plati u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude, novčana kazna se može zameniti društveno korisnim radom, kaznom zatvora ili blokadom računa do izmirenja


Izostanci sa časova su hronična "boljka" srpskog školstva, a u protekle dve i po godine Prekršajni sud novčano je kaznio 39 roditelja čija deca neopravdano nisu išla u osnovnu školu. U istom periodu izrečene su i 104 opomene, i to uglavnom u slučajevima kad su se roditelji prvi put našli pred sudijom zbog toga što su osnovci izostajali sa časova.

Prema rečima Milana Marinovića, predsednika Prekršajnog suda u Beogradu, od 2015. godine do sada, u ovom sudu evidentiran je 361 predmet zbog izostanaka iz škole. Najviše predmeta bilo je u 2015. godini - 224, u 2016. ih je bilo 65, a do 7. oktobra prošle godine, kada je donet novi Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017), zavedeno je 59 tužbi. Od usvajanja novih zakonskih odredaba, Prekršajnom sudu je stiglo 13 prijava.

- Po predmetima, pre usvajanja novog Zakona, doneto je 157 odluka, od kojih su četiri oslobađajuće, osam zahteva je odbačeno, a dva postupka su obustavljena - kaže Marinović. - U 143 slučaja je utvrđena odgovornost roditelja, i izrečene su 104 opomene i 39 osuđujućih presuda u vidu novčane kazne, čiji iznos je bio do 10.000 dinara u 37 slučaja, dok su dve bile od 10.000 do 50.000 dinara.

Marinović objašnjava da se opomena izriče, najčešće, kada su roditelji prvi put tuženi, priznaju krivicu ili se radi o porodici koja je u teškoj materijalnoj situaciji. Sve te okolnosti utiču na to da izricanje blaže kazne za roditelje. Kazne nesavesnim roditeljima izrečene su i u Pančevu.

- Tokom 2017. godine podneto je 88 prijava protiv roditelja zbog izostajanja dece iz škola - kaže Sandra Medaković, portparolka Prekršajnog suda u Pančevu. - Doneto je 13 rešenja, tačnije izrečene su dve novčane kazne i 11 opomena, a ostali postupci su u toku. Novčane kazne su izrečene u slučajevima gde su roditelji opomenuti više puta, ali ni posle toga nisu opravdali izostajanje iz škole.

Prema zakonskim odredbama, roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave nastavniku zbog čega dete ne dolazi u školu, a u roku od osam dana da donesu i zvanično opravdanje za izostajanje deteta sa nastave. Ako te ne učine, škola obaveštava nadležne u opštinskoj upravi, zatim sekretarijat gradske uprave, koji podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja.

Propisana kazna za ovaj prekršaj je od 5.000 do 100.000 dinara. Ako ne plate kaznu u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude, novčana kazna se može zameniti društveno korisnim radom, kaznom zatvora ili blokadom računa do izmirenja.

Prosvetnim pravilima dozvoljeno je 25 opravdanih izostanaka, a učenik se upućuje na razredni ispit ako nije prisustvovao trećini časova od ukupnog fonda za jedan predmet. Ipak, u školama kažu da se trude da se učeniku omogući da odgovara, kako ne bi morao da polaže pred komisijom. U slučajevima u kojima su u Pančevu izrečene novčane presude, đaci nisu išli u školu skoro celo prvo polugodište.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Borisavljević, 22.01.2018.
Naslov: Redakcija